• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta CZERWIEC

1 czerwca 2022

Komisja Gospodarki 22 CZERWIEC 2022 r.,godz.14:30 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Działania Gminy w zakresie promocji.

2. Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Samorządności –23 CZERWIEC 2022 r. godz. 14.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Wakacje w naszym mieście – przygotowanie obiektów rekreacyjno – sportowych do sezonu - MOK, MKS, MBP, ORS Centrum oraz podmiotów uczestniczących w zadaniu - Komenda Powiatowa Policji, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska.

2. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna27 CZERWIEC 2022 r., godz. 14:45 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Przedstawienie informacji przez Spółki Partner w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta od I do IV 2022 r wraz z fakturami.

2. Kontrola realizacji zadania miasta w zakresie koszenia trawy, utrzymanie skwerów i zieleni za rok 2021

3. Kontrola zadań zleconych przez Radę Miasta na podstawie przegłosowanych wniosków

4. Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta30 CZERWCA 2022 rok, godz. 10:00 (czwartek)

 

Tematy wiodące:

1. Raport o stanie gminy za 2021

Burmistrzowi Miasta absolutorium. rok oraz udzielenie votum zaufania dla Burmistrza Miasta

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz udzielenie

3. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat stanu bezpieczeństwa Publicznego w Lędzinach oraz przygotowania służb ratowniczych do wakacji 2022 pod względem bezpieczeństwa: przedstawienie wniosków stąd wynikających.

4. Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov