• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
Program "Czyste Powietrze"
2024-05-10
W Urzędzie Miasta Lędziny znajduje się punkt „konsultacyjno – informacyjny”, w którym pracownik Urzędu pomaga zainteresowanym mieszkańcom w złożeniu wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz udziela informacji o możliwościach programu.
2021-06-17
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Zachęcamy Mieszkańców do zakładania profilu zaufanego. Na stronie internetowej https://pz.gov.pl można się zarejestrować, a swoją tożsamość potwierdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Lędziny.
Bezpłatne porady prawne
2022-10-25
Bezpłatne porady prawne udzielane są w poniedziałki
w godzinach od 14:30 do 16:30 w Urzędzie Miasta Lędziny
(ul. Lędzińska 55)
Rada Miasta Lędziny podczas obrad
2021-01-04
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta.

Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny

Aktualności

Uczniowie SP4 na Zielonej Szkole w Łebie

2024-06-14
W dniach od 30.05.2024 do 09.06.2024 uczniowie klasy III Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach przebywali na Zielonej Szkole nad morzem w Łebie. Pod opieką wychowawczyni Doroty Żak oraz Pani Klaudii Kozioł uczniowie mieli okazję zwiedzić Trójmiasto, Rodzinny Park Rozrywk...
więcej >

KOMISJA REWIZYJNA - porządek posiedzenia w dniu 17.06.2024 roku

2024-06-14
PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 17.06.2024 r., godz. 1500      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.      Przyjęcie porządku obrad.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26.02.2024 r.      Przyjęcie protokołu z posied...
więcej >

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji - porządek posiedzenia w dniu 17.06.2024 roku

2024-06-14
Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17.06.2024 r.      Otwarcie.      Przyjęcie porządku obrad.      Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.      Rozpatrzenie petycji mieszkańców dotyczącej oświetlenia przejść dla pieszych.       Info...
więcej >

Komisja Spraw Społecznych - porządek posiedzenia 20.06.2024 roku

2024-06-14
PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH W DNIU 20.06.2024 r., godz. 1500      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.      Przyjęcie porządku obrad.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 23.05.2024 r.      Wakacje w nasz...
więcej >

Wojewódzki Konkurs – Edukacja Regionalna w Szkole: Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…

2024-06-12
Finał XIV Edycji: Koszęcin, 5 czerwca 2024   Malowniczy Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie, będący siedzibą zespołu „Śląsk”, gościł młodych uczestników XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Edukacji Regionalnej. Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem „Region – L...
więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa)

2024-06-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa) Opis przedmiotu zamówienia:...
więcej >

MotoBajkowy Dzień Dziecka

2024-06-10
Już 15 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach zaprasza na MotoBajkowy Dzień Dziecka!    
więcej >

Dokumentacja urządzeniowa dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

2024-06-07
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Lędziny.  
więcej >

2 Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej w dniu 11 czerwca 2024, godz. 15:00

2024-06-07
Porządek obrad Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 17.04.2024 r. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 21.05.2024 r. Przedstawienie informacji o...
więcej >

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad "Raportem o stanie gminy Lędziny za 2023 rok"

2024-06-07
Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Miasta Lędziny w dniu 31 maja 2024 r. przedstawił Radzie Miasta Lędziny "Raport o stanie gminy Lędziny za 2023 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza...
więcej >

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

2024-06-07
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lędziny zwraca się do rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów, którzy zamierzają korzystać z indywidualnego transportu uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2024/2025 o składanie wniosku na dowóz własnym środkiem transpo...
więcej >

Zawiadomienie o dyżurach radnych miasta Lędziny IX kadencji

2024-06-05
Z A W I A D O M I E N I E PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI ZAWIADAMIA, O DYŻURACH RADNYCH MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI w okręgach wyborczych
więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2024-06-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” - modernizacja sufitu podwieszanego nad basenem opis przed...
więcej >

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach

2024-06-03
Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w tym roku świętują Złote Gody oraz obchodzą 55, 60, 65 i 70 rocznicę ślubu. Ponadto prosimy o zgłaszanie osób świętujących 90, 95 oraz 100 Urodziny.
więcej >

WYBORCO!

2024-06-03
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 r. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat ma prawo głosować. Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców, natomiast zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduję ujęcia w rejestrze...
więcej >

Przypomnienie o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów

2024-06-03
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w minimalnym (czyli 5-cio pojemnikowym) systemie jest obowiązkiem każdego z nas. Wynika on z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, której art. 23 ust. 1 wprost wskazuje, że „odpady są zbierane w sposób selektywny”. Właścicielom ni...
więcej >

85-lecie Szkoły

2024-06-03
23 maja 2024 r. uroczyste obchody Jubileuszu 85-lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im Karola Miarki w Lędzinach rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną w kościele Św. Anny w Lędzinach w intencji społeczności szkolnej, absolwentów oraz byłych nauczycieli...
więcej >

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych

2024-06-03
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 92 ) podpisał zarządzenia nr 57, 58, 59 ws. wprowadzenia stopni alarmowych tj. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy...
więcej >

Dzień Rodziny w Miejskim Żłobku

2024-06-03
29 maja w Miejskim Żłobku po raz kolejny odbył się Dzień Rodziny. Najmłodsze dzieci również świętowały dzień mamy i taty i zaprezentowały przed swoimi bliskimi występy oraz podarowały im piękne upominki. Była to okazja do spotkania się i wspólnego świętowania.
więcej >

Lędziński stypendysta na podium

2024-05-31
W niedzielę 26 maja lędziński stypendysta Artur Bizoń brał udział w lekkoatletycznych Mistrzostwach Województwa Śląskiego, które odbywały się w Rudzie Śląskiej. Podczas rywalizacji w biegu na dystansie 800m w kategorii seniorów zdobył srebrny medal – czas 1:58.86. Serdecznie gr...
więcej >

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny CZERWIEC 2024

2024-05-31
Komisja Rewizyjna w dniu 17.06.2024 r. o godz. 15:00 (poniedziałek)   Tematy wiodące komisji: Przygotowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2024r. Analiza rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego w zakresie podjętych u...
więcej >

Budżet Obywatelski 2025

2024-05-31
1 czerwca rusza jedenasta edycja Budżetu Obywatelskiego w Lędzinach. Od 1 czerwca można składać propozycje projektów.Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000,00 zł.   Pamiętaj...
więcej >

Planowane prace przy ul. 25-lecia.

2024-05-29
W najbliższym czasie planowane są prace związane z budową sieci ciepłowniczej w ciągu ul. 25-lecia na odcinku od sklepu Netto w kierunku ul. Palmowej. W związku z powyższym na przedmiotowej ulicy wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
więcej >

Ogłoszenie i zamówieniu publicznym

2024-05-29
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. „Przebudowa ul. Zabytkowej i Gałczyńskiego w Lędzinach” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej   Szczegóły w załączeniu.
więcej >

Dzień Działacza Kultury

2024-05-29
Z okazji Dnia Działacza Kultury! W dniu 29 maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury, święto wszystkich osób, które na co dzień angażują się w krzewienie kultury i sztuki. To doskonała okazja, aby wyrazić im wdzięczność za ich nieoceniony wkład w życie naszej społeczności. Dzi...
więcej >

20 lat Polski w Unii Europejskiej

2024-05-28
W tym roku świętujemy 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Okres ten owocował w Polsce w wiele pozytywnych zmian. Dzięki Unii jesteśmy nie tylko bardziej bogaci, ale bardziej bezpieczni. Codziennie korzystamy z tego, co udało nam się uzyskać będąc dwa dziesięciolecia w tej wsp...
więcej >

sCOOL Stage - Festiwal Muzyki i Tańca

2024-05-27
Za nami pierwszy, organizowany przez Szkołę Podstawową z O.I. nr 2 w Lędzinach - Festiwal Muzyki i Tańca „sCOOL Stage”.  Zaproszenie na lędzińską scenę przyjęło blisko 80 uczestników z całego powiatu! Festiwal był pełen dobrej muzyki, fantastycznych występów wokalnych i tane...
więcej >

III Sesja Rady Miasta Lędziny IX kadencji z dnia 27.05.2024 r.

2024-05-27
O godzinie 15:00 rozpoczyna się III Sesja Rady Miasta Lędziny IX kadencji z dnia 27.05.2024 r.    Zapraszamy do ogladania transmisji na żywo - LINK
więcej >

26 maja - dzień matki

2024-05-26
Być mamą, to najwspanialsze i najtrudniejsze zadanie postawione przez życie. Dzisiaj życzenia z okazji Dnia Matki składają wszyscy - od najmłodszych do najstarszych.   Wszystkim Mamom, z okazji ich święta, życzymy niewyczerpanych pokładów cierpliwości, zdrowia i pogody ducha,...
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov