• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Program "Czyste Powietrze"

Program CZYSTE POWIETRZE w Lędzinach

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że Gmina Lędziny podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i przystąpiła do programu „Czyste Powietrze”.

 

Program ten ma za zadanie poprawić jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

W Urzędzie Miasta Lędziny znajduje się punkt „konsultacyjno – informacyjny”, w którym pracownik Urzędu pomaga zainteresowanym mieszkańcom w złożeniu wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz udziela informacji
o możliwościach programu.

drzewo

PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt konsultacyjny znajduje się Urzędzie Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55 i jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu.

Informacje na temat Programu można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod nr telefonu 32 216 65 11 wew. 157

DLA KOGO

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne będą poniższe dane:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Pełny numer księgi wieczystej
 3. Numer ewidencyjny działki.
 4. Powierzchnia całkowita budynku (m²)
 5. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy.
 6. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko, PESEL, adres.
 7. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko, adres.
 8. Ostatni formularz PIT (do wglądu)
 9. Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).
 10. Jeśli inwestycja jest zrealizowana, data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego.

Uwaga: zgodnie z zasadami programu faktura nie może być wystawiona wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

PROGI DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO DOTACJI

Podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tyś. zł.

Podwyższony*- przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy* -przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

* W przypadku podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania dochód na członka rodziny powinien być potwierdzony w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez MOPS.

KWOTA DOTACJI

 • Dla Beneficjentów uprawionych do podstawowego poziomu dofinansowania - do 66 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - do 99 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania - do 135 000 zł

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w Gminie Lędziny (stan na 31.12.2023r.):

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 421
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 383
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 279
 • Kwota wypłaconych dotacji (zł):  3 321 560,84 zł

Załączniki

 

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z Programu Czyste Powietrze.

logo czyste powietrze
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov