• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Miasto

 Urząd Miasta Lędziny

43-143 Lędziny ul.Lędzińska 55

tel. (32) 216 65 11 do 13, (32) 216 62 91, (032) 216 63 01, fax (32) 216 65 08

e-mail: um@ledziny.pl

godziny otwarcia:  poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00


Kasa czynna:

poniedziałek 8.00-16.30
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-13.30
 
Urząd Miasta Lędziny informuje, iż kasa urzędu miasta czynna jest w każdy ostatni roboczy dzień miesiąca tylko do godziny 13.00.

 

 

Regon P-270529122

NIP 646 - 10 - 30 - 597

 ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

Na powyższe konto przyjmowane są wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psa, opłaty skarbowej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego,  opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za informacje adresowe.

 

Punkt Obsługi Mieszkańca

poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00

tel.(32) 216 65 11, tel./fax (32) 21 66 508, e-mail: pom@ledziny.pl

 

Adresy do korespondencji elektronicznej

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7686
Skrytka ePUAP: /3705jrrrd5/SEKAP4  

 

Zakres świadczonych usług:

  • przyjmowanie pism, skarg i wniosków i przekazywanie odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu - Punkt Podawczy,
  • udzielanie informacji o strukturze Urzędu Miasta Lędziny, o rodzajach i trybach załatwianych spraw,

  • udostępnianie informacji z zakresu funkcjonowania urzędu,

  • wydawanie kart informacyjnych i wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w urzędzie,

  • wykonywanie kserokopii dla potrzeb mieszkańców.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov