• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

"Status Uchodźcy" - Ważne

28 lutego 2022

Osoby, które zdecydują się zapewnić tymczasowe miejsce pobytu w swoich domach dla rodzin Ukraińskich muszą pamiętać o obowiązku rejestracji tych rodzin w Urzędzie Miasta w Lędzinach w celu uzyskania przez te rodziny statusu Uchodźcy.  

TELEFON DO REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 118, 124

Gmina nie uczestniczy oraz nie współorganizuje tymczasowego pobytu uchodźcy w domach prywatnych. Ponadto koordynatorem do spraw dyslokacji uchodźców na terenie powiatu bieruńsko lędzińskiego jest Starosta Powiatu.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov