• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy / Якщо Ви біженець з України? Ось можлива допомога Вам і Вашій родині у пошуку роботи

3 marca 2022

Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Uzyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy lub Infolinią „Zielona Linia” – tel. 19524, ale również zapoznanie się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

Krok 1 – Nawiązanie kontaktu z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Doradca klienta

Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatel Ukrainy może skontaktować się telefonicznie lub udać się do urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi rozmowę i postara się ustalić sytuację klienta (jego kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.

 

Krok 2 – Uzyskanie pomocy w poszukiwaniu pracy

Pośrednictwo pracy

Obywatel Ukrainy może korzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS). Codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy.

 

Obywatel Ukrainy może również skorzystać z pomocy Doradcy klienta, który po zapoznaniu się z jego kwalifikacjami przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy).

 

Informacja o możliwościach poszukiwania pracy

 

Obywatel Ukrainy może liczyć na uzyskanie informacji w jaki sposób samodzielnie poszukiwać pracy poprzez ogólnodostępne, bezpłatne serwisy z ofertami pracy (np. Pracuj.pl, Jobs.pl itd.).

 

Informacja o możliwościach poszukiwania pracy

 

Pracownik urzędu może również udzielić informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji itd. w razie zgłoszenia takiego oczekiwania przez obywatela Ukrainy.

 

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców

 

Pracownik urzędu może udzielić informacji o zasadach zatrudnienia cudzoziemca, w tym wskazać dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. Pracownik po zapoznaniu się z sytuacja prawną cudzoziemca (posiadany tytuł pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) może doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca).

 

Poradnictwo zawodowe

 

Obywatel Ukrainy może również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez 340 powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w 16 wojewódzkich urzędach pracy. Jest to usługa szczególnie ważna w przypadku osób, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Pomoc może być świadczona w formie indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego.

 

Obywatel Ukrainy może otrzymać wsparcie w:

 • wyborze odpowiedniego zawodu 
 • zmianie kwalifikacji
 • podjęciu pracy
 • zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych
 • zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej.

 

Ponadto doradcy zawodowi pomogą w zaktualizowaniu informacji o sytuacji na rynku pracy, poinformują o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, udzielą pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczą informacji o innych instytucjach o charakterze pomocowym oraz przekażą informacje dotyczące kompleksowej oferty urzędów pracy. Podczas spotkania z doradcą zawodowym obywatel Ukrainy może również skorzystać z testów psychologicznych oraz testów do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych, których celem jest określenie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego.

 

Krok 3 – Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywatela Ukrainy umożliwi zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m.in.:

 

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

 

Przydatne strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/granica 

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk 

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (рос.) 

https://oferty.praca.gov.pl/ 

https://eures.praca.gov.pl 

 


 

 

Де можна отримати допомогу?

Ви можете скористатися безкоштовною допомогою повітового відділу служби зайнятості (340 відділів) або воєводського відділу ринку праці (16 відділів), що включає підтримку у пошуку роботи, головним чином через працевлаштування та через консультування з питань професійної орієнтації.

 

Зверніться до служби зайнятості або на Зелену лінію

Задзвоніть до відділу служби зайнятості або на інфолінію19524 або зверніться до найближчої служби зайнятості, де консультант клієнта (консультант з питань зайнятості або агент з працевлаштування) поговорить з вами, щоб визначити вашу ситуацію та потреби. Він запитає вас про професійнукваліфікацію, досвід та яка робота вас цікавить, яка професія, в якому вимірі тощо.

Ви можете взяти на зустріч документи, що стосуються вашої професійної кваліфікації та досвіду роботи, якщо вони є.

 

Таку допомогу Ви отримаєте

Працевлаштування

Ви можете самостійно користуватися центральною базою вакансій, не відвідуючи службу зайнятості за допомогою комп’ютера, телефону чи інших мобільних пристроїв з доступом до Інтернету (http://oferty.praca.gov.pl). Пошук пропозицій роботи також можливий за допомогою спеціального мобільного додатка ePraca (Android та iOS).

 

Ви також можете скористатися допомогою співробітника служби зайнятості, який допоможе вам знайти в Центральній базі вакансію (або інші бази вакансій роботи) та надасть інформацію про відповідні пропозиції роботи (контактні дані роботодавця та іншу важливу інформацію).

 

Інформація про можливості отримання іншої допомоги

Співробітник служби також надасть вам інформацію про можливість отримання допомоги від інших державних установ/фондів тощо.

 

Інформація про правила працевлаштування іноземців

Співробітник офісу надасть вам інформацію про умови працевлаштування іноземців, в тому числі доступну в Інтернеті українською мовою. Ознайомившись з вашою юридичною ситуацією (наявність права на проживання, можливих дозволів на роботу тощо), співробітник спробує порадити, як найкраще легалізувати роботу, і вкаже, в яких установах потрібно вирішувати це питання та кому подавати заяву ( чи то іноземець, чи роботодавець).

 

Професійна орієнтація

Ви також можете скористатися послугами професійної консультації, які надають служби зайнятості та центри інформації та планування кар’єри, які діють при воєводських службах зайнятості. Щоб отримати цю допомогу, зателефонуйте або зверніться до служби зайнятості.

Ви отримаєте підтримку в:

✓ правильному виборі професії

✓ зміна кваліфікації

✓ початок роботи

✓ перевірка ваших компетенцій, інтересів та професійних вмінь

✓ планування розвитку кар’єри.

 

Реєстрація в службі зайнятості як безробітного

Після реєстрації в службі зайнятості по відношенню до вас можна буде застосувати повний пакет з каталогу форм допомоги, визначиних у чинних нормативних актах. Цей каталог включає:

✓ професійне навчання,

✓ співфінансування відкриття бізнесу,

✓ відшкодування за працевлаштування (технічні роботи, громадські роботи тощо),

✓ відшкодування вартості проїзду та проживання до місця роботи та назад,

✓ відшкодування витрат на догляд за дитиною до 7 років або утриманцем тощо.

 

Корисні веб-сайти:

https://www.gov.pl/web/granica - інформація про польську державну допомогу біженцям з України (у тому числі українською)

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk - інформація про допомогу служби зайнятості доступна українською мовою, контактні дані служби зайнятості

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (рос.) (інформація про пропозиції вакансій, про допомогу служби зайнятості)

https://oferty.praca.gov.pl/ - база вакансій роботи (включаючи деяку інформацію українською мовою)

https://eures.praca.gov.pl - база вакансій роботи в Європі (доступний переклад українською)

Додаток ePraca (польською мовою)

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov