• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Przebudowa ul. Zabytkowej w Lędzinach

1 sierpnia 2019

W dniu 6 sierpnia 2019 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Zabytkowa w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego. Zakres robót obejmuje budowę chodnika i oświetlenia na odcinku od ul. Lędzińskiej do rejonu posesji nr 26.

W trakcie robót wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów. Firmą wykonawczą dla zadania została PRD Grzegorz Opitek z Chełmu Śląskiego. Roboty potrwają do dnia 30.09.2019 r. Prosimy o bezpieczną jazdę i stosowanie się do znaków drogowych .

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov