• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Budowa infrastruktury okołoturystycznej - Ośrodek Zalew

W 2014r. Gmina Lędziny pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej Ośrodka Rekreacji Sportowej Zalew w Lędzinach w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”. Dofinansowanie zostało przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Działania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne.

Dofinansowanie ze środków RPO WSL stanowi do 85% kosztów całej inwestycji i obejmuje także zakres już częściowo zrealizowany w latach 2010, 2011, 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 013 517,83 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 797 926,65 zł.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę w 2011 r. wykonano płytę skateparku i zamontowano pięć urządzeń. Wyposażenie skateparku zostało uzupełnione w 2012 r. o kolejne urządzenia ze względu na rosnące zainteresowanie tym obiektem młodzieży.

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowaniu projektu, w pierwszym półroczu 2015 r ogłoszono przetarg i zrealizowano kolejny etapu inwestycji polegający na realizacji następujących elementów infrastruktury:

- budowie placu zabawo nawierzchni syntetycznej na płycie żelbetowej wraz z dostawą i montażem czterech urządzeń zabawowych,

- kompleksowym wykonaniu alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury oraz montażem ławek i koszy,

- oświetleniem istniejących i realizowanych obiektów poprzez montaż na terenie ośrodka 15 lamp oświetleniowych (11 szt. lamp przy chodnikach i 4 szt. przy skateparku),

- uporządkowanie i wykonanie niwelacji terenu, nasadzenie drzew, przycięcie i korekta żywopłotów, wykonanie trawników.

- dostosowaniu parkingu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov