• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

10 czerwca 2024

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Lędziny na swoim terenie realizuje ustawowy obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku w tym prosimy o należyte i odpowiedzialne nadzorowanie posiadanych zwierząt, szczególnie psów. Pozwoli to na uniknięcie odławiania zwierząt, które posiadają swoich właścicieli. Oszczędzony zostanie niepotrzebny stres zwierzętom i ich właścicielom.

Pamiętajmy, że za zachowanie zwierzęcia zawsze odpowiada jego właściciel bądź każda osoba sprawująca w danym momencie nad nim opiekę. Prosimy właścicieli swoich pupili
o dopilnowanie, aby zwierzęta nie biegały samowolnie.

 

 

W przypadku popełnienia wykroczenia właściciele czworonogich przyjaciół człowieka muszą liczyć się z sankcjami w postaci mandatu karnego.

W przypadku niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń:

§  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov