• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU W DNIU 19.06.2024 r., godz. 15:00

19 czerwca 2024

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 18.04.2024 r.


4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 25.04.2024 r.


5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 22.05.2024 r.


6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lędziny za 2023 rok w zakresie merytorycznym komisji.


7. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny + na 2024 rok.


8. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2024-2034


9. Wnioski i zapytania.


10. Informacje.


11. Zakończenie.

 


Przewodnicząca Komisji Budżetu

Anna Adamczyk

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov