• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

1 marca 2022

Wszyscy uchodźcy z Ukrainy ,którzy legalnie przekroczyli granicę Polski po 24 lutego br. / potwierdzenie przekroczenia zostało dokonane przez Straż Graniczną / mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

- specjalistycznej opieki zdrowotnej

- leczenia szpitalnego

 

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach zapewnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie zakresem prowadzonym przez zespół /www.mzozledziny.pl/ oraz harmonogramami pracy placówek MZOZ

Ponadto dla zapewnienia ciągłego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy uruchomiono Teleplatformę Pierwszego Kontaktu -TPK

 

 

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu / TPK / – możliwość kontaktu w języku polskim i ukraińskim

 

Bezpłatny numer dla całej Polski 800 137 200

 

 

 

Od teraz w nocy, w weekendy i święta poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej uchodźcy z Ukrainy otrzymają profesjonalną pomoc medyczną pod telefonem w formie teleporady w przypadkach :

- pogorszenia stanu zdrowia gdy zastosowane leki zakupione bez recepty nie przyniosły poprawy

- nagłego zachorowania

 

Kontaktując się z TPK otrzymają poradę :

- pielęgniarki /położnej

- lekarza

 

Kontaktując się z TPK otrzymają :

- poradę medyczną

- e receptę

- e skierowanie

- e zwolnienie

- skierowanie na badanie w kierunku Sars Cov 2

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov