• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

14 lutego 2018

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika oraz oświetlenia parkowego w ramach inwestycji pn.:

1. Budowa chodnika od ulicy Mickiewicza do parkingu przy ulicy Wandy

2. Budowa chodnika od ulicy Ekonomicznej do ul. Fredry

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov