• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach


ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny
tel.: (32) 216 73 63
e-mail: spoi1@ledziny.pl
internet: www.sp1ledziny.edu.pl

Dyrektor szkoły: mgr Anna Truty

budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Lędzinach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach przygotowuje uczniów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Nie zapominamy o przeszłości, szacunku dla naszej historii i tradycji. Pamiętamy o tym ucząc i wychowując.


Pragniemy aby nasza szkoła wychodziła naprzeciw wyzwaniom, a równocześnie pielęgnowała tradycję, aby była przyjazna dla naszych uczniów, a jednocześnie oferowała edukację na najwyższym poziomie. Naszym celem jest wychowywanie mądrych, szczęśliwych ludzi – ludzi, którzy będą odważnie kroczyć w przyszłość. Jesteśmy szkołą integracyjną i dążymy do tego, aby nasi wychowankowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej akceptacji i poszanowania prawa do godności osobistej. Nasza szkoła jest miejscem, gdzie tworzy się klimat dla wszechstronnego indywidualnego rozwoju dziecka. Tutaj dzieci uczą się, bawią i odpoczywają, tworzą wspólnotę.

Góra grosza

Nasza placówka jest szkołą publiczną z wieloletnią tradycją, w której od 2000 roku istnieją oddziały integracyjne. Możemy pochwalić się rozbudowanym zapleczem dydaktycznym.

 

Sala językowa oraz nowa biblioteka powstały w ramach dwóch projektów, zrealizowanych z budżetu obywatelskiego 2015: „Szkolne Centrum Informacji (biblioteka)” i „Multimedialna Pracownia Językowa".

 

W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, większość sal wyposażona jest w rzutniki i ekrany, posiadamy również tablice interaktywne, Nasza biblioteka liczy prawie 8000 woluminów i sukcesywnie się powiększa. Uczniowie mają do dyspozycji dwie świetlice oraz stołówkę. Potrawy przygotowywane w szkole są zdrowe i smaczne, o czym świadczy tak spore zainteresowanie obiadami. W celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz oferujemy liczne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, dogoterapię, zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne i koła zainteresowań.

Pasowanie na ucznia

Ważnym elementem życia naszej szkoły są uroczystości i imprezy, będące okazją do współpracy oraz wspólnej zabawy uczniów, nauczycieli, a często również rodziców. Na stałe w kalendarz roku szkolnego wpisały się: Pasowanie na ucznia klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, jasełka, zabawa andrzejkowa, mikołajki, bale i dyskoteki karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, komers klas szóstych, Święto Przyjaciół Szkoły, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, festyny rodzinne, lekcje otwarte dla rodziców. Uczniowie chętnie włączają się w akcje charytatywne takie jak: „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Zostań takim Mikołajem, co zeszyty dzieciom daje”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Zakrętki” i „Czysty Aniołek”.

W celu uatrakcyjnienia zajęć organizujemy wyjazdy edukacyjne i wycieczki. Dzieci biorą udział w warsztatach m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Planetarium w Chorzowie, w Muzeum Chleba w Radzionkowie, w Kopalni Soli w Wieliczce, w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Nasi szóstoklasiści co roku wyjeżdżją na kilkudniową wycieczkę do Warszawy.

W naszej szkole realizujemy programy i projekty „Wczoraj przedszkolak, dziś uczeń”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Z kulturą osobistą każdego dnia”, „Owoce w szkole”, „Piję mleko, bo jest pyszne”, „Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”, „Szkoła w ruchu. Ćwiczyć każdy może”. W ciągu ostatnich kilku lat szkoła brała udział w projektach "Posadź, ugotuj, zjedz!" i "Woda dla życia" realizowanych w ramach unijnego programu Comenius. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję, aby współpracować z ze swoimi kolegami z krajów partnerskich, poznać kulturę innych narodów oraz uczyć się od siebie nawzajem.

Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach między innymi: Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY”, Konkursie Matematycznym „Pangea”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Anielskiego FOX, regionalnych konkursach czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, językowych, biblijnych, informatycznych, w zawodach szachowych i zawodach sportowych: biegach przełajowych, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej na wszystkich szczeblach oraz w pływaniu osiągając wysokie lokaty.


 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka (Posiada Oddziały Przedszkolne)


ul. Hołdunowska 72
43-143 Lędziny
tel: 32 216 70 93
e-mail: sp2@ledziny.pl

dyrektor szkoły: mgr Lidia Ciepły-Bugara

 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 to najstarsza szkoła w Lędzinach. Mimo iż powstała w 1936r jest szkołą na miarę XXI w. Wspaniale łączy tradycję z nowoczesnością. Ma swoje tradycje i ceremoniał. Posiada bogate zbiory izby tradycji i ogromną kolekcję autentycznych śląskich strojów. Bogata i różnorodna historia osiemdziesięcioletnich budynków łączy wiele pokoleń mieszkańców miasta: uczniów SP1, SP2, SP29, G2, G2 z O. I. nr 2 oraz SP2 z O. I. nr 2 (takie nazwy posiadała szkoła w różnych okresach funkcjonowania). To placówka, która przygotowuje uczniów do życia we współczesnym  świecie. Otacza opieką dzieci od 3 roku życia do lat 16, kiedy najstarszy uczeń (jeszcze dziś gimnazjalista) opuszcza szkolne mury. To szkoła uszyta na miarę potrzeb i możliwości uczniów. Od 2007r jest placówką integracyjną.

 

 

By szkoła spełniała potrzeby i oczekiwania swoich uczniów i rodziców; była placówką oświatową na wysokim poziomie zatrudnia szerokie grono najwyższej klasy specjalistów. Są to nauczyciele o wielu specjalnościach i kierunkach pedagogicznych, psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant. Oferuje naukę 4 języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski) oraz bogatą propozycję zajęć pozalekcyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, od kilku lat, posiada dziennik elektroniczny. Dla uczniów funkcjonują dwie świetlice, stołówka z pysznymi domowymi, a przede wszystkim zdrowymi obiadami. W szkole działa biblioteka z centrum multimedialnym, pracownie: językowa, komputerowa, fizyko- chemiczna, biologiczna, pracownia geograficzno- historyczna.  Wszystkie sale lekcyjne posiadają mają do internetu. Posiadamy monitor multimedialny, tablice interaktywne i projektory.

 

 

W celu zapewnienia uczniom wszechstronnego rozwoju szkoła organizuje szereg zajęć dodatkowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Są to zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, logopedyczne, zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

 

Od 12 lat współpracujemy ze szkołą partnerską w czeskim Unicovie, prowadzimy wymianę uczniów w ramach tygodnia polsko- czeskiego. Uczestniczymy w licznych projektach europejskich. Najważniejsze to: „Multimedialna klasa”, „Gimnazjaliści otwarci na ludzi i pracę”, „Dziennikarstwo- sposób na życie” oraz „Wyrównywanie szans edukacyjnych”. Dzięki funduszom z budżetu obywatelskiego w szkole powstały pracownie fizyko- chemiczna i językowa. Od września 2017r, gdy placówka znów pełni funkcję szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, została unowocześniona, doposażona w nowe pomoce naukowe, meble dla przedszkolaków i nauczania początkowego. Na terenie obiektu szkolnego powstał plac zabaw, istnieje wielofunkcyjne boisko sportowe.

 

 

Szkoła rozpoznawana jest w środowisku lokalnym dzięki licznym konkursom organizowanym przez placówkę, m.in. „Mózgomatek”, „Szelest mijanego czasu”, „Śląskie kroszonki” oraz szereg uroczystości i imprez organizowanych dla środowiska Lędzin. Są to m.in. warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych „Interart”, festyny integracyjne, wyjazdy krajoznawczo- turystyczne „Szlakiem stolic europejskich”, „Tydzień polsko- czeski”, Koncert Wiosenny.

 

 

Uroczystości szkolne, które stale wpisują się w kalendarz roku szkolnego to: festyn integracyjny, pasowanie na ucznia kl. I, pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, „Interart”, Święto Niepodległości”, Święto Szkoły, Mikołajki i jasełka, dyskoteki andrzejkowe, bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Święto Wiosny, Dzień Matki, Koncerty Wiosenne, Dzień Dziecka, Dni Otwarte Szkoły, zajęcia i lekcje otwarte dla rodziców.

 

 

Szkoła uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych i ekologicznych: „Góra grosza”, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Cały rok zbieramy surowce wtórne, makulaturę, zakrętki, baterie, płyty CD, itp., a z pozyskanych funduszy rozwijamy czytelnictwo uczniów kupując do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze. W ramach akcji ekologicznych systematycznie przekształcamy teren przyszkolny we wspaniałe arboretum. Uczestniczymy w akcji „Posadź swoje drzewko”, pozyskujemy fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, by szkoła była zatopiona w zieleni, a dzieci mogły uczyć się rozpoznawać ciekawe gatunki roślin i krzewów ozdobnych jak również uczyć się właściwych zachowań proekologicznych. Uczestniczyliśmy w licznych akcjach zdrowego odżywiania. Przez 2 lata w ramach embarga rosyjskiego młodzież mogła degustować pyszne, polskie jabłka i uczyć się wykorzystywać je na wielorakie sposoby wzbogacając swój codzienny jadłospis. Obecnie dzieci od klas I- V uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Dobrze jemy ze Szkołą na Widelcu”. Uczestniczy w programie „Trzymaj formę” oraz w programie edukacyjnym „Smak życia- czyli debata o dopalaczach”.

 

 

W celu uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych często wychodzimy w plener lub wyjeżdżamy na warsztaty i wycieczki krajoznawcze, by uczyć się przez doświadczenie. Młodzież wyjeżdża na zajęcia naukowe do Instytutu Biologii Uniwersytetu Śląskiego na tzw. „Noc biologów”. Wyjeżdżamy na warsztaty do Centrum Nauki Kopernik, do Ogrodu Botanicznego w Krakowie oraz Instytutu Fizyki Jądrowej. Na lekcjach chemii uczniowie chodzą do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Młodzi poznają zasady recyklingu zwiedzając wysypisko śmieci. Klasy czwarte odwiedzają dawną stolicę Polski- Kraków, a klasy VI SP2 i III G2- Warszawę. Od 5 lat organizowana jest szkolna wycieczka „Szlakiem stolic europejskich”. Zwiedziliśmy już Wilno, Berlin, Pragę, Budapeszt, Wiedeń, Bratysławę. W planach Rzym i Paryż.

 

 

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych np. w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, w Międzynarodowym Konkursie Obrzędów Bożonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki”, regionalnych konkursach recytatorskich, artystycznych, plastycznych i sportowych czy zawodach szachowych osiągając wysokie lokaty.

 

 

Od lat szkoła współpracuje z instytucjami lokalnymi i parafią Chrystusa Króla, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Towarzystwem im. Anielina Fabery, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, MOPS-em, Ośrodkiem Terapii Zajęciowej Błogosławiona Karolina, Strażą Pożarną, MZOZ-em, a przede wszystkim szkołami, przedszkolami z Lędzin.

 

 

Społeczność SP2, to nie tylko budynki, ale dzieci, nauczyciele i rodzice. Razem tworzymy szkołę, kultywujemy tradycje, dbamy o jej wizerunek. Prowadząc wspólne działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze tworzymy teraźniejszość i przyszłość placówki, Razem dbamy o to, by szkoła była przyjazna dla uczniów, uszyta na miarę potrzeb i możliwości dzieci. Nasze motto do działania: „Chcieć to móc! Twoja przyszłość zaczyna się dziś- nie jutro”.


 

 

Szkoła Podstawowa nr 3  im.J.Ch. Ruberga w Lędzinach (posiada Oddziały Przedszkolne)


43- 143 Lędziny, ul.Hołdunowska 13
tel.: (32) 216 75 24
e-mail: sp3ruberga@op.pl

internet: sp3ruberga.edu.pl

dyrektor szkoły: mgr Marta Poprawska-Rak

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą w 1963 roku. Jest to placówka o bogatej historii, która na dobre wpisała się w tradycję Hołdunowa.
Szkoła oferuje swoim wychowankom szeroki wachlarz kół zainteresowań, a także obowiązkową naukę języka angielskiego i niemieckiego od klasy pierwszej. Od klasy czwartej w ramach zajęć z wychowania fizycznego prowadzona jest nauka pływania.

sala informatyczna

 

Do dyspozycji uczniów jest pracownia informatyczna z dostępem do Internetu, gdzie dodatkowo realizowany jest kurs e-learning „Bezpieczeństwo w internecie" czy biblioteka w której prowadzone są zajęcia m.in. z edukacji czytelniczej i medialnej oraz europejskiej. Dużym zainteresowaniem cieszy się świetlica, w której dzieci w ramach codziennych zajęć zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, tworzą wspaniałe rzeczy wykonane techniką origami. Gabinet Pedagoga, który zajmuje się nie tylko sprawami bieżącymi, ale również prowadzi zajęcia indywidualne i wyrównujące braki w nauce.

Koło europejskie

 

Na terenie szkoły prowadzone są także inne zajęcia pozalekcyjne: wyrównawczo-dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz korekcyjne dla dzieci z wadą postawy. Działają również koła zainteresowań: ekologiczne, europejskie, komputerowe, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, modelarskie, teatralne i szachowe. Uczniowie regularnie biorą udział w konkursach międzyszkolnych osiągając w nich sukcesy m.in.: I miejsce w powiatowym konkursie EKOMAT, I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim, II miejsce w powiatowym konkursie PRYZMAT, I miejsce w powiatowych zawodach latawca, I miejsce w powiatowych zawodach szachowych, II miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym, wyróżnienie w konkursie wojewódzkim na grafikę komputerową „Zjednoczeni w Różnorodności" oraz wiele innych.

zajęcia świetlicowe

 

Dodatkowo umiejętności sportowe uczniowie mogą doskonalić na zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA oraz Szkolnego Klubu Sportowego. Dzięki temu osiągają znaczące sukcesy w zawodach o szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym.

 

Tradycyjnie organizowane są konkursy wewnątrzszkolne: Mistrz ortografii, turniej informatyczno-matematyczny 1 z 10-iu, konkurs piosenki zagranicznej, czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, matematyczne. Tradycją szkoły stały się coroczne imprezy: Święto Szkoły, Pasowanie na Ucznia, Dzień Górnika, Piknik Jesienny, Mikołaj, Święto Wiosny. Szkoła kultywuje tradycje regionalne poprzez organizację konkursów gwarowych, spotkania z poetami ludowymi, tworzenie kącików regionalnych. Uczniowie chętnie włączają się do akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka, świetlicy środowiskowej, a także schronisk dla zwierząt. Aktualnie realizowane są ogólnopolskie projekty: Szkoła bez przemocy, Szkoła Globalna, e-Twinning. Placówka posiada certyfikat Centrum Projektów Obywatelskich za zaangażowanie w akcję Rodzina-Rodzinie oraz certyfikat Spring Day za zorganizowanie europejskiego projektu z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej.
W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych organizowane są wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz wyjazdy na warsztaty przedmiotowe. Uczniowie regularnie uczestniczą w przedstawieniach profilaktycznych, koncertach i warsztatach muzycznych.


 

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary

 43-144 Lędziny, ul. Goławiecka 36
tel.: (32) 216 74 35
e- mail: zs@ledziny.pl

internet: www.zsgolawiec.edupage.org

 

 dyrektor szkoły: mgr Maria Horst

 

 

"Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym..."


Janusz Korczak

 

 

Misja:

 

Szkoła umożliwia:

 • zdobywanie wszechstronnej wiedzy,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jego związkach z kulturą narodową i europejską,
 • aktywne uczestnictwo ucznia i jego bliskich w programach promujących zdrowy styl życia,
 • stałą i systematyczną współpracę z rodzicami
 • integrację uczniów i zespołów klasowych,
 • rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie,
 • przygotowywanie ucznia do dalszej edukacji i pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia,
 • podejmowanie samodzielnych decyzji,
 • swobodne wypowiadanie swoich poglądów i opinii.

 

Wizja:

 

Szkoła zapewnia:

 • sprzyjające warunki dla procesu nauczania i uczenia się,
 • przyjazną i otwartą atmosferę dla ucznia i rodziców,
 • bezpieczne i zgodne z normami BHP warunki nauki,
 • rozwój indywidualnych zainteresowań,
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy napotykają na trudności edukacyjne,
 • możliwość korzystania z różnych źródeł informacji,
 • intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów,
 • indywidualny rozwój uczniów,
 • postawę szacunku dla wspólnego dobra,
 • postawę dialogu, słuchania i rozumienia innych,
 • postawę tolerancji, przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie oraz w strukturach europejskich,
 • przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata,
 • walkę z uzależnieniami,
 • opiekę pedagogiczną,
 • wspólne działania uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły,
 • wsparcie wychowawczych działania rodziców.

 

Model absolwenta:

            Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły jest wspomaganie w osiągnięciu przez ucznia pełni rozwoju osobowego w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.

Szkoła kształtuje u uczniów wartości i postawy moralne sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • kultura osobista,
 • wiarygodność,
 • wytrwałość,
 • poczucie własnej wartości,
 • szacunek dla innych ludzi,
 • ciekawość poznawcza,
 • kreatywność,
 • przedsiębiorczość,
 • gotowość do uczestnictwa w kulturze,
 • patriotyzm.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach to placówka z certyfikatem „Śląska Szkoły Jakości”.

Certyfikat przyznany w obszarach:   kształcenie, wychowanie i opieka, koncepcja pracy szkoły oraz zarządzanie i organizacja.

Obecnie w szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: Biedronki – dla dzieci 5-6 letnich i Motylki – dla dzieci 3-4 letnich a także 7 klas szkoły podstawowej oraz dwa oddziały gimnazjalne.

Szkoła posiada 3 klaso-pracownie komputerowe. Jedna z nich przeznaczona jest do zajęć komputerowych w klasach I - III i wyposażona jest w laptopy pozyskane od Fundacji EduCare z Holandii. Placówka dysponuje profesjonalną salą językową, biblioteką z dostępem do internetu, salą gimnastyczną, przyjazną świetlicą, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym z syntetyczną nawierzchnią, funkcjonalnym placem zabaw, siłownią zewnętrzną.

Na uwagę zasługuje doskonale utrzymana i stale doposażana izba regionalna. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w rzutnik, tablicę interaktywną lub ekran, dzięki czemu na każdych zajęciach nauczyciele maja możliwość stosowania nowoczesnych technologii. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły. Szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach wychowania fizycznego na basenie, zajęciach międzyoddziałowych wybranych przez uczniów, zajęciach logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach następujących kół zainteresowań: regionalno-teatralnego, polonistycznego, dziennikarskiego, komputerowego, szachowego, matematycznego, fotograficznego, przyrodniczego, językowego, tanecznego, muzycznego i sportowego.

Na terenie szkoły organizowane są różne konkursy szkolne i międzyszkolne. Wśród konkursów szkolnych największym zainteresowaniem cieszą się konkursy plastyczne, poetyckie, sportowe i językowe oraz Mistrz ortografii i Mistrz matematyki. Wśród konkursów międzyszkolnych wyróżnić należy przede wszystkim: regionalny konkurs „Moja mała Ojczyzna”, impreza sportowa „Olimpiada Pierwszaka”, Powiatowy Turniej Siatkówki oraz Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trosce o nasze środowisko na terenie szkoły przeprowadzane są różne akcje min. zbiórka makulatury, puszek, zużytych baterii. Nasi uczniowie są inicjatorami i organizatorami wielu imprez szkolnych i środowiskowych tj. Obchody Dnia Św. Marcina – skupiające najbliższe środowisko lokalne, Olimpiada Pierwszaka – integrująca uczniów klas pierwszych wszystkich lędzińskich szkół podstawowych, Biesiada górnicza połączona z mikołajkami – oddająca hołd i wdzięczność wszystkim pracownikom kopalni, jasełka, Dzień Babci i Dziadka, walentynki, Dzień Ziemi, Powitanie Wiosny, piknik rodzinny – doskonała sposobność do integracji i wspólnej zabawy dla wszystkich mieszkańców pobliskiej okolicy.

W szkole prężnie funkcjonuje koło wolontariuszy, wspierające swym działaniem min. hospicjum Cordis, Ośrodek Bł. Karoliny oraz Caritas, schronisko dla zwierząt w Ćwiklicach, WOŚP.

Uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na szczeblu miasta, powiatu, województwa i ogólnopolskich na których osiągają bardzo dobre wyniki m.in.

 • cyklicznie od 8 lat uczniowie biorą udział w wojewódzkim konkursie – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II)”,
 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego A Spelling Bee,
 • Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Angielski „Szekspiriada”,
 • Powiatowych Konkursach „Niezwykłe biografie”, „Znawcy lektur”,
 • Powiatowy Konkurs „Klubu Kibica” „Potrafię kulturalnie kibicować”,
 • konkursy wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.

Nauczyciele oraz uczniowie ściśle współpracują z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi placówkami oświatowymi: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach, Urzędem Miasta Lędziny, biblioteką miejską, Towarzystwem Kulturalnym im. Anielina Fabery, stowarzyszeniem Młodzi Aktywni. Podejmowane działania w ramach tej współpracy mają na celu krzewienie kultury i sportu.

W zakresie profilaktyki placówka zapewnia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, pomoc uczniom z różnymi trudnościami. Szkoła współpracuje z Państwową Powiatową Komendą Policji Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną a także innymi szkołami na terenie powiatu.

Od 2008 roku szkoła współpracuje z Základną Szkołą J.A. Komeńskiego w Revúcy (Słowacja), z którą prowadzi wspólnie wiele projektów.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov