• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

15 czerwca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 z późn.zm.)zwołuję na dzień 18 czerwca 2018r., o godz. 16:15 wUrzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

  1. Otwarcie.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!”.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia do trzech osób składu członków Rady Programowej czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!”.

  5. Wolne wnioski i zapytania.

  6. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov