• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Jubileusz 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga w Lędzinach

15 czerwca 2018

13 czerwca  2018 roku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach świętowała Jubileusz 55-lecia powstania. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej, nie zabrakło wzruszeń i podsumowania osiągnięć szkoły.

KRÓTKO O HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lędzinach istnieje od 5 maja 1963r. Historia powstania szkoły wiąże sie nierozerwalnie z rozwojem na tutejszych terenach przemysłu górniczego. Rozbudowa po II Wojnie Światowej kopalni węgla kamiennego “Ziemowit” ściągnęła na teren Lędzin setki nowych mieszkańców. Istniejące szkoły podstawowe były przepełnione, postanowiono więc rozpocząć budowę nowego obiektu. Potrzeba ta zbiegła się z ogólnopolską akcją “Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski”. Szkołę wybudowano środkami społecznymi, głównie KWK “Ziemowit”, która przez długie lata pełniła rolę zakładu opiekuńczego naszej placówki. Budynek posiadał wówczas “11 sal wykładowych, 2 sale specjalne, salę gimnastyczną z pomieszczeniem świetlicowym i biblioteką”. Szkoła otrzymała imię Klemensa Szewczyka – śląskiego bojownika komunistycznego zamordowanego przez hitlerowców.

Kierownikiem nowej szkoły został Jan Górski, który sprawował tę funkcję (później jako dyrektor) do 1985 roku.

Jan Górski zapadł w pamięci wielu roczników młodzieży nie tylko jako dyrektor, ale przede wszystkim propagator działalności turystyczno-krajoznawczej i ochrony przyrody ojczystej.

Kolejnymi dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 3 byli:

Maria Kowalczyk w latach 1985 – 1990,

Anna Ryguła w latach 1991 – 1996,

Grzegorz Szarowski w latach 1996 – 2004,

Joanna Pieklak w latach 2004 – 2008,

Elżbieta Ostrowska w latach 2008 – 2013

Małgorzata Szeligiewicz – obecnie

W latach 1996-1998 budynek szkoły został rozbudowany o nowe skrzydło. Przybyło 6 nowych sal lekcyjnych oraz szatnie dla uczniów.

W roku 1999 SP 3 przekształcona została w sześcioklasową szkołę podstawową.

W maju 2000 roku szkoła otrzymała nowego patrona Jana Christiana Ruberga oraz sztandar.

 

 

Z okazji jubileuszu 55-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach składamy wyrazy uznania oraz serdeczne gratulacje z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów uczniów oraz grona pedagogicznego .

Życzymy dalszej owocnej pracy z młodzieżą oraz kolejnych wspaniałych rocznic.

Niech świętowany jubileusz stanie się inspiracją do realizacji wszystkich kolejnych planów
i zamierzeń.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov