• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Dokumentacja urządzeniowa dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

7 czerwca 2024

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Lędziny.

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Lędziny.

W związku z realizacją zadania wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu zleconego przez Powiat Bieruńsko-Lędziński, przekazujemy do publicznego wglądu projekty dokumentacji urządzeniowej dla Gminy Lędziny (wg art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 672 ze zm.)) w dniach od 07.06.2024r. do 07.08.2024r.

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy/miasta. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Urząd Gminy przekazuje wykonawcy oryginały wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

W związku z ochroną danych osobowych (tzw. Rozporządzenie RODO) dokumentacja nie zawiera danych osobowych i adresowych.

Więcej informacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska lub pod nr telefonu: 32 216 65 11 wew. 161 lub 157.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov