• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

CVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

18 sierpnia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 sierpnia 2023 r., o godz. 16:00w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej (011) Urzędu Miasta Lędziny, w uzasadnionym przypadku radnego z możliwością udziału online: CVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2023 rok.
  4. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov