• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ankieta Konsultacyjna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do roku 2030

2020-10-16

Urząd Miasta Lędziny przystąpił do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Lędziny do roku 2030. Ma ona na celu uaktualnienie i uporządkowanie wiedzy o Lędzinach, wyznacza długofalowe kierunki rozwoju miasta, a także określa kierunki prowadzenia polityki lokalnej w mieście.

ANKIETA

Wypełniony formularz ankiety konsultacyjnej można złożyć w terminie od 15 października 2020 r. do 29 października 2020 r. poprzez:


1. przesłanie formularza ankietowego na adres Urzędu Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub


2. dostarczenie go do urny znajdującej się przy Punkcie Obsługi Mieszkańca UM Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny lub


3. przesłanie go e-mailem na adres um@ledziny.pl

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov