• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

85-lecie Szkoły

3 czerwca 2024

23 maja 2024 r. uroczyste obchody Jubileuszu 85-lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im Karola Miarki w Lędzinach rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną w kościele Św. Anny w Lędzinach w intencji społeczności szkolnej, absolwentów oraz byłych nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie, w nowej sali gimnastycznej, w pięknej scenerii odbyła się jubileuszowa akademia. Na sali oprócz uczniów i uczennic zebrali się również absolwenci, byli nauczyciele i dyrektorzy szkoły, a także przedstawiciele władz miasta i powiatu, dyrektorzy lędzińskich placówek oświatowo-wychowawczych oraz inni zaproszeni goście.

 

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły wszystkich zgromadzonych powitała w serdecznych słowach dyrektor szkoły Anna Truty, która przypomniała pokrótce historię lędzińskiej szkoły, o której pisano już w 1598 roku. Najcenniejszym źródłem wiedzy o szkole jest udostępniona gościom jubileuszowym 160-letnia Kronika szkolna założona przez ówczesnego kierownika szkoły Izydora Borzuckiego w 1864 roku, która obejmuje zapisy na temat lędzińskiego szkolnictwa od 1765 roku. Z zapisów tejże kroniki dowiadujemy się między innymi, że od 1 maja 1846 roku do 18 stycznia 1847 roku pracował w lędzińskiej szkole jako nauczyciel pomocniczy Karol Miarka.

 

Dyrektor wyjaśniła też, dlaczego szkoła obchodzi akurat 85-cie swojej działalności, skoro początki lędzińskiego szkolnictwa sięgają w głąb dziejów. Otóż za moment inaugurujący działalność obecnej lędzińskiej Jedynki przyjęto rok 1939, kiedy to 1 września miało dojść do otwarcia nowego murowanego budynku przy ul. Paderewskiego, ale napaść Niemiec na Polskę uniemożliwiła oddanie go do użytku. Do 1939 roku dzieci uczyły się w budynku szkoły przy ulicy Asnyka. Dyrektor Anna Truty podziękowała byłym dyrektorom Jedynki oraz Burmistrz Miasta Lędziny VII i VIII kadencji za wkład pracy w rozwój Szkoły wręczając im okolicznościowe statuetki. Podziękowała również obecnemu mieszkańcowi Lędzin Ignacemu Zaborowskiemu za wcielenie się w postać Karola Miarki, patrona szkoły, w przygotowanym przez Przemysława Szarzyńskiego, absolwenta lędzińskiej SP 1, krótkim filmie o szkole.

 

Następnie głos zabrali: Burmistrz Miasta Lędziny Marcin Majer, przewodniczący Rady Miasta – Edward Urbańczyk, członek Zarządu Starostwa Bieruńsko-Lędzińskiego – Marek Spyra, była lędzińska burmistrz Krystyna Wróbel i emerytowana dyrektor lędzińskiej Jedynki – Teresa Samulak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach – Ewa Szczypiór, a także Dagmara Spyra - przewodnicząca Rady Rodziców, która zaprezentowała duży obraz namalowany przez lędzińską artystkę Barbarę Kiełtykę jako dar dla szkoły. Swoimi ciekawymi wspomnieniami z zebranymi podzielił się też były wieloletni nauczyciel fizyki i wicedyrektor szkoły jubilatki Mieczysław Niemiec.

 

Po przemówieniach goście zostali zaproszeni na akademię „Dzień z życia szkoły”. Wyemitowany został film o szkole przygotowany na tę okazję. Uczniowie klasy drugiej zaprezentowali taniec ze wstęgami, uczniowie klas siódmych zachwycili gości polonezem i  układem sportowym. Uczeń klasy 2c wcielił się w rolę pierwszoklasisty z tytą. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii lekcję historii poprowadził z obrazu patron szkoły Karol Miarka, uczennice klasy 3 i 4 pięknie recytowały wiersze, w duecie zaśpiewały uczennice kl. 5b, a uczniowie klasy 8b zaprezentowali humorystyczną scenkę o szkole.

 

W dalszej część uroczystości zaprezentowano program artystyczny w wykonaniu uczniów lędzińskiej Jedynki. Między innymi uczniowie z klasy 4d wykonali minikoncert muzyczny, skecze na tematy nie tylko szkolne, odegrali uczniowie z klas 7c i 7d oraz uczennica z klasy 8b. Dużym wydarzeniemjubileuszowej akademii były występy Katarzyny Malżyckiej – wokalistki i pianistki, zwyciężczyni drugiej edycji programu, Mosz Grajfka Zostań Gwiazdą telewizji TVS oraz Andrzeja Martinsona – multiinstrumentalisty i producenta muzycznego.

 

W szkolnych korytarzach można było zobaczyć wystawę fotograficzną Galeria Wspomnień, w salach lekcyjnych wystawę kronik szkolnych, w tym kronikę szkolną zapoczątkowaną w języku niemieckim przez wspomnianego I. Borzuckiego, w innych salach odbywały się dla wszystkich chętnych osób zajęcia kreatywne, między innymi z  wykorzystaniem długopisów 3D, robotów, mikroskopów, warsztaty językowe czy malarstwa, quizy wiedzy o szkole, rozwiązywanie łamigłówek itp. Nie zabrakło też tak zwanej małej gastronomii na placu szkolnym czy w stołówce szkolnej oraz loterii fantowej.

 

Kolejny dzień, 24 maja 2024 r. to w lędzińskiej Jedynce Jubileuszowy Dzień Sportu podczas którego uczniowie zmagali się między innymi w konkurencjach: sztafeta, rzut do kosza, przeciąganie liny, rzutki.

Na zakończenie podsumowane zostały konkursy i imprezy towarzyszące jubileuszowym obchodom, które odbyły się wcześniej a wśród nich: Międzyszkolny konkurs „Pocztówka dla Karola Miarki", szkolny konkurs „Projekt numeru startowego”, „Bieg Jubileuszowy – sztafeta 85 km”, Konkurs Jubileuszowy Projekt 3D. Uczniowie otrzymali medale, nagrody i dyplomy oraz słodkie upominki.

 

Dyrekcja Szkoły serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym nauczycielom, rodzicom – w szczególności: pani Dagmarze Spyrze, pani Karolinie Brzezinie oraz panu Wojciechowi Drabowi, oraz wszystkim którzy wsparli jubileuszowe działania.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov