• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Aktualności - wrzesień 2022

Ogólnopolskie infolinie pomocowe i telefony zaufania

2022-09-30
"Szukasz pomocy? Zadzwoń!" - to nazwa ulotki zawierającej bazę ogólnopolskich infolinii pomocowych i telefonów zaufania, na której znajdziemy numery dot. telefonów zw. z przemocą w rodzinie, numery telefonów w sprawie dzieci i młodzieży, infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich czy tele...
więcej >

Sieć Pomocy Osobom pokrzywdzonym - informacja ministerstwa sprawiedliwości

2022-09-30
"Sieć pomocy Osobom Pokrzywdzonym" sfinansowana została ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.   Jej zadaniem jest zapewnienie wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osobom najbliższym, a także osobom...
więcej >

Zmarł Bernard Szczech – Były dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

2022-09-30
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Bernarda Szczecha, muzealnika, byłego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
więcej >

LXXXVIII Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 29.09.2022 r. - transmisja na żywo

2022-09-29
O godzinie 14:30 rozpoczyna się LXXXVIII Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 29.09.2022 r.   Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

Zagospodarowanie terenu przy ul. Gwarków

2022-09-29
Gmina Lędziny wykonała inwestycję pn. zagospodarowanie terenu działki nr 2943/159 przy ul. Gwarków. W ramach inwestycji utwardzono powierzchnię 60m2 płytami ażurowymi na podbudowie wraz z montażem krawężników i obrzeży, a także dokonano konserwacji istniejącej roślinności i drzew...
więcej >

Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarków

2022-09-29
Gmina Lędziny zakończyła inwestycję pn. Budowa placu zabaw przy ul. Botanicznej osiedle Gwarków, projekt i wykonanie W ramach inwestycji wykonano montaż dużego zestawu zabawowego oraz huśtawki „bocianie gniazdo” w miejscu starych dwóch urządzeń które były już w złym stanie tec...
więcej >

Informator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

2022-09-28
Informator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
więcej >

Dotacje Sportowe DODATKOWY nabór wniosków na 2022 rok

2022-09-28
Zgodnie z Uchwałą LXXXIII/411/22 Rady Miasta Lędziny z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany "Uchwały nr IV/23/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Lędziny" – uruchomiony został dodatkowy nab...
więcej >

LXXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 26.09.2022 r.

2022-09-26
Trwa LXXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 26.09.2022 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK  
więcej >

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych

2022-09-26
MOPS Lędziny informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać tradycyjnie – w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma e-Puap) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem...
więcej >

LXXXVIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2022-09-23
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI...
więcej >

LXXXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2022-09-22
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn.zm) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczani...
więcej >

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

2022-09-21
Szanowni Mieszkańcy, Gmina Lędziny na swoim terenie realizuje ustawowy obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt. Corocznie Rada Miasta jest zobligowana do uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz do zabezpieczen...
więcej >

Zmarła Helena Szabrańska – Zasłużona Obywatelka Miasta Lędziny

2022-09-19
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Heleny Szabrańskiej, długoletniej nauczycielki hołdunowskiej szkoły podstawowej i gimnazjum, wicedyrektora i dyrektora SP nr 2, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży lędzińskiej.
więcej >

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 - postęp prac

2022-09-15
Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Przypominamy, że na zadanie składa się rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami szkoły wraz z zagospo...
więcej >

„posiłek w szkole i w domu” - Postęp prac w sp1

2022-09-15
Postęp prac w Szkole Podstawowej nr 1 w Lędzinach, w której trwają prace związane z programem „Posiłek w Szkole i w domu”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
więcej >

Noc Teatrów GZM: kolorowa, pełna wrażeń i bezsenna. To jedyna taka noc w roku!

2022-09-13
Już 17 września zapraszamy na 12. edycję Nocy Teatrów GZM. 13 teatrów, w 7 miastach, zaprezentuje aż 22 spektakle i zaprosi na ponad 50 atrakcji specjalnych. Będą wzruszenia i niespodzianki, śmiech i łzy, farsy i dramaty – po prostu teatr. Tej nocy nie można przegapić!   Szcze...
więcej >

Komunikat KRUS - Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r.

2022-09-13
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 31 sierpnia 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 854).
więcej >

OBOWIĄZEK NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023. INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI I UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK NAUKI

2022-09-09
Uwaga!!! Rodzice dzieci urodzonych w 2005, 2006 i w 2007 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Lędziny Burmistrz Miasta Lędziny zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół, znajdujących się poza Gminą Lędziny lub realizują obowiązek n...
więcej >

Nowa możliwość zakupu węgla w PGG

2022-09-07
PGG wprowadziła nową możliwość zakupu węgla. Mianowicie emeryci, renciści, także członkowie ich rodzin uprawnieni do renty rodzinnej po górnikach, znajdujący się w szczególnie rudnej sytuacji osobistej, mogą zwrócić się z wnioskiem do macierzystej kopalni lub zakładu, która obs...
więcej >

Budżet Obywatelski 2023

2022-09-07
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.     Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszk...
więcej >

powrót do starego źródła wody

2022-09-06
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że sprawa decyzji Zarządu RPWiK Tychy z maja br. w sprawie zmiany źródła zasilania wody dla dużej części naszego miasta, która wzbudziła wśród Państwa wiele emocji, zmierza ku oczekiwanemu przez Państwa finałowi.
więcej >

Zmarł Bogusław Żogała

2022-09-06
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Bogusława Żogały, prezesa Koła Turystycznego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książek, instruktora Koła Historyczno-Regionalnego, wielkiego pas...
więcej >

SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY!

2022-09-06
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dniem 30 września 2022 roku upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opłatę należy wni...
więcej >

Spotkanie informacyjne programu „czyste powietrze”

2022-09-05
Szanowni Mieszkańcy,Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Lędziny uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym pracownik urzędu pomaga mieszkańcom złożyć wnioski do programu „Czyste Powietrze”.   Harmonogram punktu konsultacyjnego dostępny jest pod adresem...
więcej >

LXXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 05.09.2022 r.

2022-09-05
Trwa LXXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 05.09.2022 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

Święto plonów - Dożynki 2022

2022-09-05
Przełom sierpnia i września to czas, gdy w całej Polsce organizowane są dożynki, zwane także Świętem Plonów. 4 września zakończenie żniw świętowali także lędzińscy rolnicy.
więcej >

Stop Nałogom - zajęcia w młodzieżowej drużynie pożarniczej osp

2022-09-05
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach w dniach 25.08-27.08.2022 r. w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu zorganizował zajęcia pod nazwą „STOP NAŁOGOM” dla 17 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
więcej >

Mobilny Punkt Informacyjny w Lędzinach - bezpłatne konsultacje nt. możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej

2022-09-05
Urząd Miasta Lędziny oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają 19 września do Urzędu Miasta w Lędzinach na dyżur obejmujący bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.    Konsultacje będą udzielane w U...
więcej >

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny WRZESIEŃ 2022

2022-09-05
Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny WRZESIEŃ 2022
więcej >

Witaj Szkoło - Rozpoczęcie nauki w Lędzińskich placówkach oświatowych

2022-09-02
Minęły dwa miesiące wakacji. To wystarczająco dużo czasu, by wypocząć i nabrać sił do wypełniania szkolnych obowiązków. 1 września 2022 r. w naszych placówkach oświatowych, podobnie tak jak we wszystkich polskich szkołach, zadzwonił pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkol...
więcej >

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

2022-09-01
Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.
więcej >

LXXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 01.09.2022 r.

2022-09-01
Trwa LXXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 01.09.2022 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov