• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Aktualności - styczeń 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2018-01-31
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa przedmiotu zamówienia: Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji efektywnego energetycznie oświetlenia dróg: ul. Kontnego, Wygody,...
więcej >

Wycieczka do Rud Raciborskich - Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej

2018-01-29
Miejski Ośrodek Kultury oraz Koło Turystyczne zapraszają na wycieczkę do Rud Raciborskich, która odbędzie się 17 marca 2018. Celem wycieczki jest Zabytkowa stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach. Koszt wyjazdu - 65zł   Szczegóły na plakacie.
więcej >

Koncert - Pożegnanie Karnawału

2018-01-29
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na koncert - "Pożegnanie Karnawału", który odbędzie się 9 lutego 2018 o godzinie 18:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim.
więcej >

Karaiby pełne kontrastów - Kuba

2018-01-29
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza na prelekcję - "Karaiby pełne kontrastów - Kuba", która odbędzie się 15 lutego 2018 o godzinie 18:00 w sali audiowizualnej na Placu Farskim.
więcej >

Bezpieczna Rodzina na Drodze

2018-01-29
W dniu 29.01.2018 została przeprowadzona akcja z inicjatywy Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bezpieczna Rodzina na Drodze" związana z akcją pt.: „Bezpieczne Ferie 2018”, prowadzoną przez Funkcjonariuszy Ruchu Drogowego oraz Lędzińskich Dzielnicowych.
więcej >

FERIE ZIMOWE 2018

2018-01-26
Nie masz pomysłu na ferie zimowe? Zostajesz w domu i chciałbyś aktywnie spędzić wolny czas? Podczas Ferii i nie tylko w mieście odbędą się zajęcia w naszych placówkach. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. W programie placówek znajdą się między innymi zajęcia sportowo...
więcej >

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
więcej >

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy

2018-01-23
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS – ZLA).
więcej >

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.

2018-01-23
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comi...
więcej >

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi"

2018-01-23
W styczniu br., decyzją Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, uruchomiono ósmą edycję konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 30 tysięcy dzieci zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorow...
więcej >

Bezpieczne Ferie

2018-01-23
W ramach akcji "Bezpieczne ferie" trwającej na terenie Lędzin , Komenda Powiatowa w Bieruniu współdziałając ze Strażą Miejską w Lędzinach realizuje określone zadania. 
więcej >

Informacja dla Mieszkańców

2018-01-23
SZANOWNI MIESZKAŃCY, INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 29 STYCZNIA 2018 R, TJ. PONIEDZIAŁEK DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA ELŻBIETY OSTROWSKIEJ - NIE ODBĘDZIE SIĘ.
więcej >

XLIX SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2018-01-19
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.)zapraszam na dzień 25 stycznia 2018r.,o godz.16:00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLIX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJ...
więcej >

Bezpłatne przejazdy w Dni Smogowe w Metropolii

2018-01-18
Kierowca, posiadający ze sobą dowód rejestracyjny samochodu oraz jeden współpasażer będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na terenie Metropolii w czasie Dni Smogowych. G-ZM na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów w Dni Smogowe, zaplan...
więcej >

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

2018-01-18
Szanowni  MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55,  I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30.                    ...
więcej >

Będzie obniżka cen ścieków

2018-01-17
Burmistrz Krystyna Wróbel spotkała się z nowo powołanym przez Radę Nadzorczą prezesem PGK „Partner” Bernardem Pustelnikiem oraz prokurentem Elwirą Osobą. W trakcie rozmowy omówiono priorytetowe zadania, które spółka będzie realizowała. 
więcej >

Zima w obiektywie 2018

2018-01-17
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału, w konkursie fotograficznym "Zima w obiektywie 2018". Szczegóły w regulaminie
więcej >

Konsultacje społeczne

2018-01-17
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie miasta do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do projektów uchwał.
więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2018-01-16
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji zadania pn. "Budowa efektywnego oświetlenia drogowego ul. Ledzińska od ul. Górniczej do ul. Pokoju".
więcej >

Przypomnienie o konsultacjach społecznych

2018-01-16
Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020.   Więcej informacji w załącznikach poniżej.
więcej >

Konsultacje społeczne

2018-01-16
W dniach od 16 do 24 stycznia na terenie miasta Lędziny prowadzone będą konsultacje społeczne związane z projektem Uchwały Rady Miasta Lędziny w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/221/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w...
więcej >

Finał WOŚP w Lędzinach

2018-01-15
14 stycznia budynek Urzędu Miasta i Sali Widowiskowej „Piast” wypełnił się wspaniałą energią 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Już po raz 15 spotkaliśmy się w Lędzinach, aby grać do końca świata i o jeden dzień dłużej!
więcej >

Przypomnienie o konieczności wymiany dowodów osobistych

2018-01-15
Szanowni Mieszkańcy, Referat Spraw Obywatelskich pragnie poinformować, że dowód osobisty traci ważność po upływie 10 lat od daty wydania. Po tym czasie, należy wymienić dokument na nowy. Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest wolny od opłat. Brak ważnego dowodu osobistego, wiąże...
więcej >

ASF afrykański pomór świń - Apel do hodowców trzody chlewnej

2018-01-12
Na terenie Polski potwierdzono wystąpienie 106 ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń oraz 944 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików począwszy od 2014 roku (stan na 09.01.2018 r.).
więcej >

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny”

2018-01-11
Uprzejmie informuję, że od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2019r. zadania Operatora Wykonawczego w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny” wykonujefirma IMG COMPUTERS Grzanka Marcin, ul.J.Wysockiego 14/33, 41-400 Mysłowice.
więcej >

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2018-01-11
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30...
więcej >

Informacja o przetargu nieograniczonym

2018-01-10
Zamawiający informuje, że dn. 10.01.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”.
więcej >

Urząd Stanu Cywilnego Informuje

2018-01-10
Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2018 r. będą obchodziły 50 rocznicę ślubu. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie mogą otrzymać osoby, które pozostają w związku małżeńskim 50 lat lub więcej.
więcej >

Przedsiębiorco!!!

2018-01-10
Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Lędziny do dnia 31 stycznia...
więcej >

Terminy posiedzeń Komisji Stałych I/2018

2018-01-08
Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu styczniu 2018 roku:
więcej >

Informacja o przetargu nieograniczonym

2018-01-08
Zamawiający informuje, że dn. 08.01.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.: Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap.
więcej >

Orszak Trzech Króli w Lędzinach

2018-01-08
Już po raz trzeci ulicami Hołdunowa przeszedł Orszak Trzech Króli. Organizatorzy barwnego korowodu co roku zaskakują uczestników.
więcej >

15 finał WOŚP w Lędzinach !

2018-01-08
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w 26 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W tym roku celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Będzie to już 15 finał organizowany w naszym mieście. Spotkajmy się 14 stycznia w Sali Widowi...
więcej >

Przebudowa DK 44 w Tychach.

2018-01-05
Rusza warta ponad 132 mln zł przebudowa tyskiego odcinka ul.Oświęcimskiej. To fragment drogi krajowej nr 44, jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju. Na czas przebudowy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu,będą także wytyczone objazdy. Poważniejszych utrudnień można...
więcej >

Informacja o przetargu nieograniczonym

2018-01-05
Zamawiający informuje, że dn. 08.01.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane następujące ogłoszenie o zamówieniu pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach.
więcej >

Harmonogram zajęć MOK

2018-01-04
Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w zajęciach zespołów, sekcji i klubów działających w instytucji.
więcej >

Ważne

2018-01-02
Szanowni mieszkańcy, Kasa Urzędu Miasta Lędziny nieczynna w dniu 03.01.2018 roku z powodu awarii serwera. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
więcej >

Zmiana terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-01-02
Szanowni mieszkańcy Informujemy, iż Uchwałą Nr XLVI/370/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 października 2017 r. od 01 stycznia 2018 roku zostały zmienione terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za styczeń, luty - do 10 marca danego roku; za marzec, kwiecień – do 1...
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov