• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Targowisko Miejskie

Targowisko Miejskie
43 - 143 Lędziny, ul. Fredry 10 a
tel/fax ( 032 ) 326 63 95

www.targowisko-ledziny.pl
e-mail:  targowiskoledziny@interia.pl

 

godziny otwarcia: od poniedziałku do soboty godz. od 7.00 do 15.00
Dni targowe to czwartek i sobota

 

W ramach inwestycji gminnych na lata 2006 - 2007 przewidziano realizację modernizacji miejskiego targowiska. Była to największa z realizowanych inwestycji miejskich i jedyna tego typu w powiecie bieruńsko - lędzińskim.


Prace związane z opracowaniem i wdrożeniem w życie powyższego projektu trwały ok. 2 lat.

W ramach realizowanego projektu gmina Lędziny otrzymała prawie 2,5 miliona złotych. Warto dodać, że jest to pierwszy taki duży zastrzyk gotówki dla miejskich inwestycji pozyskany z zewnętrznych źródeł finansowania.


W sumie projekt wyceniony był w przygotowanej dokumentacji na 4.793.827 zł ( netto).
W Gminie Lędziny, mimo trwającego od lat procesu restrukturyzacji, spośród  zakładów przemysłowych dominującą rolę ciągle odgrywa Kopalnia Węgla Kamiennego ''Ziemowit '', zatrudniająca największą liczbę mieszkańców, jednak z upływem czasu proporcja ta uległa zmianie.

 

Obecnie w Lędzinach widoczna jest tendencja do odchodzenia od przemysłu na rzecz sektora małych
i średnich przedsiębiorstw ( głównie firm rodzinnych ), w których zatrudnienie nie przekracza 10 osób. Do takich działań należał również Projekt o nazwie :'' Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach".


Głównym założeniem Projektu była budowa nowoczesnej, utwardzonej i zadaszonej powierzchni targowej, pawilonów handlowych ( z 10 stanowiskami handlowymi do wynajęcia ) oraz publicznego punktu dostępu do internetu - 8 stanowisk wraz z infrastrukturą. Nowy projekt jest w pełni dostosowany pod względem dostępności oraz funkcjonalności dla osób niepełnosprawnych.

Targowisko Miejskie posiada obecnie 240 miejsc handlowych, 10 całorocznych miejsc handlowych w dwóch pawilonach o łącznej powierzchni użytkowej 600 m² o pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Budynek administracji dla pracowników targowiska oraz ogólnodostępne sanitariaty o łącznej powierzchni 70 m². Utwardzona płyta targowiska to powierzchnia ~ 2000m² , zadaszenie targowiska  to powierzchnia 1944 m² oraz ogrodzenie o łącznej długości 370 m.


Targowisko po modernizacji umożliwia prowadzenie handlu zgodnie z przyjętymi normami, poprawia warunki całorocznego korzystania z targowiska, zapewnia właściwe warunki higieniczne dla handlujących i dla kupujących, nowoczesne i atrakcyjne zagospodarowanie kolejnego kwartału ulic jednorodnego z charakterem otaczającej targowisko zabudowy, szeroki dostęp do sieci internetowej, ułatwienie prowadzenia własnej działalności. Inwestycja modernizacji, oprócz korzyści dla klientów i sprzedających, zapewnia również korzyści ekologiczne i estetyczne. Ogrodzenie targowiska zwiększa bezpieczeństwo zarówno handlujących, jak i kupujących.  Ponadto spowoduje optyczne '' uporządkowanie '' terenu objętego Projektem.


Wszystkie zmodernizowane i nowo wybudowane w ramach Projektu obiekty są w pełni przystosowane dla niepełnosprawnych pod względem funkcjonalności i dostępności.


Targowiskiem Miejskim od czerwca 2003 r administrowała jednostka budżetowa Kuchnia Miejska.

Od 01.01.2009 r Targowisko Miejskie jest oddzielną jednostką budżetową będącą administratorem targowiska w całości łącznie z pawilonami handlowymi:

  • Pawilon Handlowy ''Dorota" ul Fredry 8
  • 3 stanowiska - handel odzieżą i obuwiem
  • 2 stanowiska konsumpcyjne
  • Pawilon Handlowy '' U Piotra" ul Fredry 10
  • 3 stanowiska - handel mięsem i wędlinami
  • 1 stanowisko - słodycze
  • 1 stanowisko jest przeznaczone na konsumpcję
  • Kawiarenka Internetowa ''Monika'' ul. Fredy 10
  • 8 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu


Średnio na targowisku w dni targowe handluje  360 - 400 osób. Ilość osób kupujących w dni targowe kształtuje się w zależności od sezonu, jak i okresu przedświątecznego - to liczba 2,5 - 4 tys.
Administracja Targowiska zaprasza na targowisko osoby handlujące, jak i kupujące z Lędzin i innych miejscowości czy miast ościennych. Administracja zapewnia ze strony handlujących bardzo dobrą jakość towaru, dobre ceny, miłą obsługę i atmosferę panującą na otwartych targowiskach.


                                                                      ZAPRASZAMY.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov