Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

   

 

WYKAZ ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

znajdujących się na terenie gminy Lędziny

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lędziny udostępnia informację o znajdujących się na terenie gminy Lędziny zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zbierającymi zużyty sprzęt są:

  • prowadzący punkty zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcy detaliczni i hurtowi;

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.

 

 
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij