• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Walne zebranie Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

24 lutego 2010

23 lutego w Sali widowiskowo -kinowej „Piast" odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

Prezes Krystyny Cuber przedstawiła sprawozdanie, z którego wynika, iż w ubiegłym roku wzrósł udział osób niepełnosprawnych w zajęciach rehabilitacyjnych zbiorowych i indywidualnych, w imprezach integracyjnych, jak igrzyska niepełnosprawnych, mikołajki, zajączek wielkanocny, biwak żeglarski, wycieczki czy spotkania jasełkowe i przy ognisku. W dalszej części spotkania wręczono podziękowania dla zaangażowanych w działalność stowarzyszenia, niemalże jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, a jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Wybrano nowy  skład Zarządu. Znaleźli się w nim ponownie Krystyna Cuber jako prezes oraz Jerzy Wodzisz, Piotr Szydłowski i Tomasz Szwedo, a po raz pierwszy Stefan Bogacki. W skład nowej komisji rewizyjnej wybrano Bożenę Bielas, Romana Kałużę i Janusza Dolatę.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov