• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

W związku z rezygnacją części zakwalifikowanych uczestników projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny” Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza mieszkańców miasta do dodatkowego naboru.

2021-09-16

Osoby Zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o pobranie i uzupełnienie poniższego wniosku oraz jego złożenia w Urzędzie Miasta Lędziny w dniach od 21.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

 

Wniosek KLIK

 

Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień zapisów regulaminowych udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55, pok. 103 lub telefonicznie pod nr 32 216 65 11 wew. 125, 161.

Program polega na podniesieniu efektywności energetycznej budynków, których straty cieplne nie przekraczają 150 kWh/(m2xrok), czyli budynków których właściciel przeprowadził lub przeprowadzi przed wymianą kotła termomodernizację.

 


O kwalifikacji do tego programu decyduje audytor energetyczny, który zweryfikuje stan techniczny budynku oraz obliczy efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla CO2, który nie może być mniejszy niż 30%.

 


W ramach programu możliwa jest wymiana niskosprawnych kotłów węglowych zasypowych jak i z podajnikiem, kotłów gazowych, olejowych oraz na biomasę na wysokosprawne kotły gazowe (kondensacyjne) lub na automatyczne kotły na biomasę w formie pelletu.

 

Stare źródło ciepła podlegające wymianie

Nowe źródła ciepła

Poziom dofinansowania

Wyłącznie budynki jednorodzinne

 • kocioł węglowy
 • kocioł gazowy
 • kocioł na biomasę
 • kocioł olejowy

 

 • Kocioł na gaz ziemny
  lub
  LPG
  (gaz propan-butan)
 • Kocioł na biomasę (pellet)

85% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 12 000 zł

 

W budynkach osób, które złożą wniosek o udział w projekcie zostanie wykonany, na koszt gminy, uproszczony audyt (świadectwo charakterystyki energetycznej). Mieszkaniec sam będzie dokonywał wyboru źródła ciepła oraz instalatora oraz będzie musiał ponieść całkowite koszty wymiany, a następnie po przedłożeniu dokumentów końcowych zwrócona zostanie mu kwota przyznanej dotacji.

 


Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie Programu przyjętym uchwałą Rady Miasta Lędziny nr L/267/21 z 29 kwietnia 2021 r.

 

Regulamin wraz ze zmianą:

http://www.ledziny.pl/files/news/aktualnosci/regulaminprogrami.pdf

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/3348/akt.pdf

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov