• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Urząd Miasta zaprasza na sesję nadzwyczajną Rady Miasta

2016-04-19

Urząd Miasta zaprasza na sesję nadzwyczajną Rady Miasta.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zmianamizwołuję na dzień 21 kwietnia 2016 r. o godz. 1830 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011)

 

 

XXVI NADZWYCZAJNĄ  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY  VII  KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/166/15 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
  7. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov