• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

TERMINY POSIEDZEŃ RADY MIASTA LĘDZINY PAŹDZIERNIK 2021

7 października 2021

Komisja Gospodarki – 20 PAŹDZIERNIK 2021 r.,godz.14:30 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Ocena organizacji ruchu kołowego w mieście: - omówienie potrzeb oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie gminy.

2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie gminy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej, budownictwa mieszkaniowego, kanalizacji i wodociągów w ramach budżetu na 2021.

3.Realizacja wniosków komisji za III kwartał 2021 r.

4. Sprawy bieżące.

Komisja Budżetu i Samorządności 21 PAŹDZIERNIK 2021 r. godz. 14.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Analiza proponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r.

2. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna – 25 PAŹDZIERNIK 2021 r., godz. 14:45 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Kontrola realizacji programu wykluczenia cyfrowego / wykorzystania sprzętu komputerowego/.

2.Kontrola dokumentacji związanej z problemami przedstawionymi w przegłosowanych wnioskach radnych na poszczególnych sesjach Rady Miasta.

3.Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta – 28 PAŹDZIERNIK 2021 rok, godz. 14:30 (czwartek)

 

Tematy wiodące:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

2.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Lędziny na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez radnych Rady Miasta Lędziny.

3.Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov