• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy

2022-05-23

W związku ze skargami mieszkańców na drastyczne pogorszenie jakości wody dostarczanej przez RPWiK, Burmistrz Miasta wraz z grupą 6. Radnych wystąpiła z wnioskiem o podjęcie jednego z trzech poniższych działań:

  1. Rezygnacja z podawania wody przygotowywanej przez SUW „Ziemowit” do miejskiej sieci wodociągowej na terenie Lędzin i przywrócenie poprzedniego źródła zasilania.
  2. Obniżenie ceny 1 m3 dostarczanej wody i dostosowanie jej do poziomu płaconego przez mieszkańców korzystających z usług PGK „Partner”, który także przekazuje odbiorcom wodę przygotowywaną przez SUW „Ziemowit”.
  3. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji SUW „Ziemowit” w partnerstwie publiczno-prywatnym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki temu poprawi się jakość wody dla wszystkich mieszkańców Lędzin.

Przedstawiamy odpowiedź RPWiK w Tychach na ten wniosek. Odpowiedź ta jest traktowana przez wnioskodawców jako punkt wyjścia w negocjacjach, których celem jest znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego mieszkańców zaniepokojonych zaistniałą sytuacją.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov