• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy,

3 sierpnia 2020

pragnę Państwa poinformować, że w środę 29 lipca br. po ponad trzyletniej batalii sądowej Gmina Lędziny wykupi od prywatnych inwestorów działki w rejonie ulicy Murckowskiej (koło „Bergera”) o łącznej powierzchni ok. 10 tyś m2 (około 1 hektara).

 

Informacja ta jest o tyle istotna, iż jest wynikiem decyzji o warunkach zabudowy dla tej działki, wydanej przez Gminę Lędziny ok. 10 lat temu. Miał tam powstać kompleks 10 budynków jednorodzinnych z garażami wolnostojącymi.

 

Na wstępie powstaje pytanie: Czy wydana za kadencji burmistrza Wiesława Stambrowskiego decyzja o warunkach zabudowy na tak dużą inwestycję, na terenach, które mieszkańcy Lędzin kojarzą jako torfowiska i miejsca zalewowe była wydana w zgodzie z przepisami prawa?

Cała sprawa jest o tyle dziwna, iż wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla terenu, na którym technicznie mogło być niemożliwe wybudowanie takich obiektów, właśnie ze względu na fakt, że są to tereny podmokłe i zalewowe. Pytanie kolejne jakie powstaje, to dlaczego wówczas służby urzędnicze nie zweryfikowały tego, czy jest możliwe wykonanie na tym terenie takiej inwestycji?

 

Mając to na uwadze, Rada Miasta postanowiła w 2016 r. zatrzymać inwestycję, na którą zgodziły się władze poprzedniej kadencji i uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla tego obszaru. Zastosowano więc rozwiązanie takie, jak w przypadku zagrożenia wybudowaniem asfaltowni na Hołdunowie.

 

Rada Miasta uchroniła tym samym Gminę Lędziny, a więc i wszystkich mieszkańców, przed wielomilionowym odszkodowaniem jakie mogło grozić za wydaną decyzję o warunkach zabudowy, gdyby okazało się, że realizacja inwestycji na tym terenie jest niemożliwa właśnie ze względu na warunki techniczne, albo gdyby po ewentualnym wybudowaniu domów wystąpiły opady deszczu podobne do tych z roku 2010. Wówczas tereny te były zalane wodą, a droga pomiędzy Świniowami i Ławkami była nieprzejezdna.

 

Wskutek powyższych działań, prywatnym inwestorom pozostał jedynie spór sądowy i roszczenie o wykup niezabudowanej działki przez Gminę Lędziny. Po ponad trzyletniej walce przed sądem, gmina odkupi przedmiotową działkę za kwotę 979 400,00 zł. (roszczenie inwestora prywatnego wynosiło pierwotnie ok. 1 300 000 zł, a jego pozew sądowy opiewał na kwotę ok. 1 131 000 zł).

 

Niewątpliwie, z perspektywy czasu należy ocenić, że decyzja Rady Miasta o zatrzymaniu inwestycji i uchronieniu miasta przed grożącym jej wielomilionowym odszkodowaniem była decyzją trudną ale odpowiedzialną. Wynika ona z ciągłości władzy i jej odpowiedzialności za działania poprzedników. Warto także dodać, że urzędnicy miejscy odpowiedzialni za decyzję o warunkach zabudowy dla tej działki nie są już pracownikami Urzędu Miasta Lędziny.

 

Zakończenie tego sporu sądowego, podobnie jak kwestia zwrotu podatku nadpłaconego przez podmioty górnicze w poprzednich kadencjach, jest elementem porządkowania spraw naszego miasta. To nieistotne, że decyzje o zabudowie, czy decyzje w sprawach podatkowych w stosunku do kopalni podejmowali nasi poprzednicy. Nieistotne jest także to, że pieniądze pochodzące z tych podatków zostały przez nich wydane. To na obecnie zarządzających miastem spada odpowiedzialność za te decyzje.

 

Dla naszego miasta problemem będzie wyasygnowanie takiej kwoty na odkup nieruchomości, zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa i obniżonych przychodów gminy, niemniej jednak podejmiemy działania zmierzające do ostatecznego zakończenia kilkuletniego już sporu z prywatnymi inwestorami. Wymaga tego odpowiedzialność nie tylko za teraźniejszość, ale również za przyszłość Lędzin.

 

Krystyna Wróbel

Burmistrz Miasta Lędziny

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov