• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sytuacja na zalanych terenach w rejonie ul. Zamkowej została opanowana

9 sierpnia 2021

Obecnie trwa tam usuwanie skutków podtopienia - sprzątanie i osuszanie domów oraz sprawdzanie, czy zalany odcinek ul. Zamkowej nie został uszkodzony i nadaje się do użytkowania.

Już od czwartku 5 sierpnia trwały na terenie Zamościa działania zastępów KM PSP Tychy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Lędzin, Czaruchowic, Bierunia Nowego i Bojszów. Przy użyciu 3 pomp wysokiej wydajności z wykorzystaniem instalacji wykonanych za pomocą węży strażackich, odpompowana została woda z rozlewiska, które powstało po obfitych opadach deszczu.

 

Woda deszczowa, porwała skoszoną trawę zalegającą na pobliskich polach i wyrwała trawę zarastającą potok. Mieszanina trawy i śmieci zapchała przepusty pod drogą co spowodowało zalanie przyległych terenów. Strażacy po częściowym odpompowaniu wody w miarę możliwości czyścili przepusty co pozwoliło na obniżanie lustra wody. Aby nie dopuścić do porwania przez wodę bali trawy, zostały one przesunięte specjalistycznym sprzętem przez Tomasza Kostyrę w bezpieczne miejsce.

 

Działania wszystkich służb były koordynowane przez Piotra Szojdę - komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Mariusza Droba naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach oraz burmistrz Lędzin Krystynę Wróbel.

 

W piątek rano Burmistrz Miasta Lędziny powołała miejski sztab kryzysowy, którego zadaniem było koordynowanie wszystkich działań związanych z likwidacją skutków zalania na Zamościu. Ustalono harmonogram działań, które były następnie realizowane. Dla mieszkańców zalanych domów, którzy zostali odcięci od świata, gmina zakupiła wodery, zaś MOPS zapewnił żywność. Mieszkańcom zapewniono prąd elektryczny z agregatów prądotwórczych, a gdy pozwolił na to opadający poziom wody spółka „Ekorec” podstawiła kontener na śmieci. Mieszkańcy otrzymali także specjalistyczne osuszacze wypożyczone z Bierunia i kopalni „Piast-Ziemowit”.

 

We wszystkie działania związane z niesieniem pomocy mieszkańcom zalanych terenów zaangażowane były następujące instytucje: Państwowa Straż Pożarna w Tychach, Ochotnicze Straże Pożarne z Lędzin, Czaruchowic, Bierunia Nowego i Bojszów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach”, Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu, Straż Miejska w Lędzinach, Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, Gmina Bieruń, kopalnia „Piast-Ziemowit”, spółka „Tauron” oraz miejskie spółki „Ekorec” i „Partner”.

 

Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel:


Serdecznie dziękuję wszystkim służbom z terenu naszego powiatu i Tychów, a przede wszystkim strażakom ochotnikom i zawodowym, za ofiarność i zaangażowanie w pomoc mieszkańcom zalanych terenów oraz usuwanie skutków powodzi spowodowanej wystąpieniem z brzegów potoku Przyrwa na Zamościu.

 

Link do relacji fotograficznej:

http://112tychy.pl/index.php?site=news_comments&newsID=3876

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov