• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

SP1 otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

2022-05-31

Program "Posiłek w szkole i w domu", to program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach programu Gmina Lędziny złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 dot. wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 

Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu stołówki działającej w Szkole Podstawowej nr 1.

 

W ramach pozyskanych środków planowane jest przeprowadzenie robót remontowych w kuchni szkolnej w celu poprawienia standardu jej funkcjonowania. Planowana jest wymiana posadzki podłogowej i wymiana umiejscowionych pod posadzką żeliwnych rur kanalizacyjnych. Wymiana glazury ściennej oraz pomalowanie kuchni oraz zaplecza kuchennego.

 

Planowana jest także wymiana starej drewnianej zabudowy kuchennej na meble wykonane ze stali nierdzewnej oraz zakup nowej przemysłowej patelni elektrycznej.

 

Ponadto w ramach dofinansowania planowany jest zakup wyposażenia stołówki szkolnej – tj. komplety stołów z krzesłami przeznaczonymi do stołówek, które zastąpią ławki i krzesła szkolne.

 

Planowana kwota inwestycji wynosi 80 000,00 zł z czego 64 000,00 zł Gmina Lędziny otrzyma w ramach dofinansowania z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, natomiast wkład własny gminy wyniesie 16 000,00 zł.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov