2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie sięw dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2020-02-03
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Miłej, o powierzchni 0,0454 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 48 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55
2020-02-20
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Ułańskiej o powierzchni 0,0882 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-02-03
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), o powierzchni 0,1120 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 88 000,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-01-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł BIO - MASTER-ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O.

2020-01-17

W należącym do MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji – rozbudowa instalacji fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ok. 6,6 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 4,1 mln zł z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Umowa w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana 12 lutego 2019 r.

 

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów komunalnych oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez umożliwienie dozowania odpadów biodegradowalnych do procesu fermentacji oraz dostosowanie technologii do unijnych przepisów prawa.

 

Budowa hali, w której zainstalowana zostanie linia technologiczna modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych, już trwa. Roboty wykonuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane MAAL Sp. z o.o. z Żor. Zakończenie prac zaplanowane jest w maju 2020 r. Koszt tej części inwestycji wynosi 1,6 mln zł.

 

Drugim wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu Konsorcjum firm: Arcon Polska Sp. z o.o. – lider oraz SJ Construction Sp. z o.o. Zadaniem tych firm jest dostawa i montaż, wraz z usługami dodatkowymi linii technologicznej modułu przygotowania odpadów biodegradowalnych. Ta część inwestycji, zrealizowana powinna zostać również do końca maja 2020 r. a jej koszt to ok. 4,6 mln zł.

 

Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. ubiegając się o dofinansowanie planowanej inwestycji przedstawiła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego projekt pn. „Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach”. Wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach środków na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

 

Projekt inwestycji obejmuje budowę hali, w której zainstalowane zostaną urządzenia służące do przygotowania do dalszej obróbki zbieranych selektywnie odpadów kuchennych. Umożliwi to wykorzystanie ich w procesie fermentacji beztlenowej w istniejącej instalacji przetwarzania frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów zmieszanych. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia przez firmę Master produkcji energii odnawialnej wytwarzanej z biogazu.

 

Szacuje się, że na terenie ośmiu gmin (Tychy, Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski, Bojszowy, Kobiór i Wyry), z których odpady trafiają do tyskiego zakładu odzysku odpadów, będzie można rocznie zebrać ok. 10 tys. ton odpadów kuchennych.

 

***

 

Konieczność selektywnego zbierania odpadów kuchennych wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się też m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych, jak również przeterminowaną żywność.

_dsc1256a.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij