• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

2022-09-21

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Lędziny na swoim terenie realizuje ustawowy obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt. Corocznie Rada Miasta jest zobligowana do uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz do zabezpieczenia na ten cel środków finansowych.

Program obejmuje m.in.:

-       Odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport i umieszczenie w schronisku

-       Bezterminowy pobyt zwierząt w schronisku

-       Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych, ich zaopatrzenie weterynaryjne, leczenie, w uzasadnionych przypadkach eutanazję i utylizację

W celu realizacji w/w obowiązków Gmina w 2022r. zawarła umowę z Firmą Animal – Vet Zasole z siedzibą w Oświęcimiu prowadzącą Schronisko dla Zwierząt w Chełmku.

 

Kwoty przeznaczone na ten cel są niebagatelne i wynosiły odpowiednio w latach:

  • 2018 – 67 000,00 zł (odłowiono 31 psów i 4 koty)
  • 2019 – 72 000,00 zł (odłowiono 26 psów i 19 kotów)
  • 2020 – 54 000,00 zł (odłowiono 14 psów i 13 kotów)
  • 2021 – 50 200,00 zł (odłowiono 27 psów i 17 kotów)

W związku z bardzo dużą ilością bezdomnych zwierząt, zabezpieczone w roku 2022 środki w kwocie 82 500,00 zł, okazały się niewystarczające. W celu realizacji Programu konieczne będzie zabezpieczenie w budżecie miasta dodatkowych środków na ten cel, w wysokości 25 000,00 zł.

 

Przedstawiając powyższe bardzo prosimy o należyte i odpowiedzialne nadzorowanie posiadanych zwierząt, szczególnie psów. Pozwoli to na uniknięcie odławiania zwierząt, które przecież posiadają swoich właścicieli. Oszczędzony zostanie niepotrzebny stres zwierzętom i ich właścicielom, a Gmina nie będzie ponosiła z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov