• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Poprawi się bezpieczeństwo na lędzińskich drogach

2022-05-20

Wszystkie 3 inwestycje złożone przez gminę Lędziny do „Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” uzyskały dofinansowanie.

Przebudowane zostanie przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Hołdunowskiej i Gajowej – zabudowana tam zostanie kostka integracyjna i wykonane zostanie wertykalne oświetlenie.

 

Podobna modernizacja czeka także przejście dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2.

 

Koszt każdej z tych inwestycji to około 80 000 zł. Wkład własny Gminy Lędziny wynosi 20 000 zł a dotacja Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – także 20 000 zł. Wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi 50% wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 50 000 zł.

 

Przebudowane zostanie także przejście dla pieszych w ciągu ul. Lędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Lompy (koło sklepu Segeth). Całkowity koszt inwestycji wynosi około 125 000 zł. Powiat Bieruńsko-Lędziński dołoży do przebudowy 35 000 zł. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Lędziny na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wydają więc jedynie 40 000 zł.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, który realizuje „Marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” informuje, że w ramach zadania złożone zostały 73 wnioski, z czego 72 zostały pozytywnie ocenione 1 wniosek odrzucono.

 

Z budżetu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach dofinansowaniem objęte zostaną 64 wnioski z 16 gmin i 5 powiatów. Pozostałe 8 wniosków, które ze względu na wykorzystaną pulę przeznaczonych na dofinansowanie środków zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov