• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2020-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach”.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov