• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

O podatkach na zebraniu rolników

2020-02-17

O zmianach w przepisach, planowanych projektach  i możliwości pozyskania środków z różnych programów rozmawiali członkowie Kółka Rolniczego w Lędzinach podczas zebrania sprawozdawczego. Wzięła w nim udział burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel i sekretarz miasta Anna Wiaderny, pracownicy tutejszego magistratu, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bieruniu.

Podczas zebrania omówiono m.in. zmiany w ustawie o podatku rolnym, które przedstawiła Agnieszka Jałowiecka, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

 

Podatek rolny

 

Do końca lutego 2020 r. dostarczone zostaną mieszkańcom decyzje podatkowe.
I tak, na ten rok podatek rolny wyniesie 146,15 złotych za 1 ha gruntów rolnych oraz 292,30 złotych za 1 ha pozostałych gruntów.

 

W przypadku, gdy kwota podatku rolnego nie przekroczy 100 złotych, rolnicy będą musieli uiścić jednorazową opłatę w terminie do 15 marca br. Wyższe kwoty rozłożone zostaną na 4 proporcjonalne raty, które należy zapłacić w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada.

 

O zwolnienie z podatku rolnego mogą ubiegać się osoby posiadające m.in. użytki rolne klasy V, VI i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Natomiast o z zmniejszenie kwoty podatku rolnego z tytułu ulgi inwestycyjnej może ubiegać się rolnik, który poniósł wydatki - na zakup i zainstalowanie deszczowni czy urządzeń melioracyjnych, na modernizację lub budowę budynków inwentarskich lub na zakup i zainstalowanie urządzeń do produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii.

 

Zwroty za paliwo rolnicze

 

Rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Do 2 marca br. zainteresowani powinni złożyć wniosek do Burmistrza Miasta Lędziny wraz z fakturami VAT (lub kopiami), które są dowodem na zakup oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku. Pieniądze w tym przypadku wypłacane będą od 1 do 30 kwietnia 2020 roku.

 

Drugi termin składania wniosków przypada od 3 do 31 sierpnia 2020 roku, za faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Wtedy pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 października 2020 roku (szczegóły w załączonym pliku).

 

Targi Agrotech i bezpłatne szkolenie

 

Naczelnik Agnieszka Jałowiecka zachęciła również do uczestnictwa w 26. Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech, które odbywać się będą w Kielcach w dniach od 13 do 15 marca br. Transport na to wydarzenie sfinansuje gmina. Zainteresowani mogą zgłaszać uczestnictwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Lędzinach (ul. Lędzińska 55, tel. (32) 216 65 11 do 13 wewnętrzny 161 i 125).

 

Na 26 lutego 2020 roku zaplanowano też bezpłatne spotkanie szkoleniowe pt. „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”. Odbędzie się ono w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Karniowice, ul. Osiedlowa 9. Kontakt do organizatora: tel. 12 37 06 297 e-mail: wapnowanie@czatkowice.com.pl  (szczegóły w załączonym pliku).

                                                                                                                         

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov