• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Przydatne linki

Strona internetowa Komendy Powiatowej w Bieruniu:
www.bierun.slaska.policja.gov.pl


Strony internetowe sąsiednich gmin:
www.bierun.pl
www.imielin.pl
www.chelmsl.pl
www.bojszowy.pl
www.umtychy.pl
www.myslowice.pl


Administracja rządowa w Polsce:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministerstwo Kulutry i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Oborny Narodowej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia


Serwisy poświęcone funduszom pomocowym:

Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

http://www.eog.gov.pl/

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG http://www.interreg.gov.pl

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL http://www.equal.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl 


Serwisy Unii Europejskiej:

Unia Europejska Online http://europa.eu.int/

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce http://europa.delpol.pl/

Komitet Regionów http://www.cor.eu.int/ 


Ochrona praw:
Rzecznik Konsumentów http://e-konsument.pl/rzecznik.htm
Rzecznik Ubezpieczonych http://www.rzu.gov.pl/
Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/
Rzecznik Praw Dziecka RP http://www.brpd.gov.pl/
Rzecznik Interesu Publicznego http://www.rzecznikip.gov.pl/
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.ombudsman.europa.eu/home/pl/default.htm


Sport:
 Klub MKS "Lędziny"
Klub Skatowy "OSP Lędziny"
Ośrodek Rekreacyjno Sportowy "Centrum"


Edukacja:
Powiatowy Zespół Szkół  www.pzsledziny.org

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach www.sp1ledziny.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach www.sp2ledziny.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga http://sp3ruberga.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Św. Barbary w Lędzinach https://zsgolawiec.edupage.org/


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 http://mp1ledziny.edupage.org/

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 https://mp2ledziny.edupage.org/

 

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach https://mp3ledziny.pl/

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/


Wszystko o stypendiach http://www.mojestypendium.pl/

 

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov