Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach


ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny
tel.: (32) 216 73 63
e-mail: spoi1@ledziny.pl
internet: www.sp1ledziny.edu.pl

Dyrektor szkoły: mgr Anna Truty

budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Lędzinach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach przygotowuje uczniów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Nie zapominamy o przeszłości, szacunku dla naszej historii i tradycji. Pamiętamy o tym ucząc i wychowując.


Pragniemy aby nasza szkoła wychodziła naprzeciw wyzwaniom, a równocześnie pielęgnowała tradycję, aby była przyjazna dla naszych uczniów, a jednocześnie oferowała edukację na najwyższym poziomie. Naszym celem jest wychowywanie mądrych, szczęśliwych ludzi – ludzi, którzy będą odważnie kroczyć w przyszłość. Jesteśmy szkołą integracyjną i dążymy do tego, aby nasi wychowankowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej akceptacji i poszanowania prawa do godności osobistej. Nasza szkoła jest miejscem, gdzie tworzy się klimat dla wszechstronnego indywidualnego rozwoju dziecka. Tutaj dzieci uczą się, bawią i odpoczywają, tworzą wspólnotę.

Góra grosza

Nasza placówka jest szkołą publiczną z wieloletnią tradycją, w której od 2000 roku istnieją oddziały integracyjne. Możemy pochwalić się rozbudowanym zapleczem dydaktycznym.

 

Sala językowa oraz nowa biblioteka powstały w ramach dwóch projektów, zrealizowanych z budżetu obywatelskiego 2015: „Szkolne Centrum Informacji (biblioteka)” i „Multimedialna Pracownia Językowa".

 

W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, większość sal wyposażona jest w rzutniki i ekrany, posiadamy również tablice interaktywne, Nasza biblioteka liczy prawie 8000 woluminów i sukcesywnie się powiększa. Uczniowie mają do dyspozycji dwie świetlice oraz stołówkę. Potrawy przygotowywane w szkole są zdrowe i smaczne, o czym świadczy tak spore zainteresowanie obiadami. W celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz oferujemy liczne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, dogoterapię, zajęcia dydaktycznowyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne i koła zainteresowań.

Pasowanie na ucznia

Ważnym elementem życia naszej szkoły są uroczystości i imprezy, będące okazją do współpracy oraz wspólnej zabawy uczniów, nauczycieli, a często również rodziców. Na stałe w kalendarz roku szkolnego wpisały się: Pasowanie na ucznia klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, jasełka, zabawa andrzejkowa, mikołajki, bale i dyskoteki karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, komers klas szóstych, Święto Przyjaciół Szkoły, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, festyny rodzinne, lekcje otwarte dla rodziców. Uczniowie chętnie włączają się w akcje charytatywne takie jak: „Szlachetna paczka”, „Góra grosza”, „Zostań takim Mikołajem, co zeszyty dzieciom daje”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Zakrętki” i „Czysty Aniołek”.

W celu uatrakcyjnienia zajęć organizujemy wyjazdy edukacyjne i wycieczki. Dzieci biorą udział w warsztatach m.in. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Planetarium w Chorzowie, w Muzeum Chleba w Radzionkowie, w Kopalni Soli w Wieliczce, w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Nasi szóstoklasiści co roku wyjeżdżją na kilkudniową wycieczkę do Warszawy.

W naszej szkole realizujemy programy i projekty „Wczoraj przedszkolak, dziś uczeń”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Z kulturą osobistą każdego dnia”, „Owoce w szkole”, „Piję mleko, bo jest pyszne”, „Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”, „Szkoła w ruchu. Ćwiczyć każdy może”. W ciągu ostatnich kilku lat szkoła brała udział w projektach "Posadź, ugotuj, zjedz!" i "Woda dla życia" realizowanych w ramach unijnego programu Comenius. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję, aby współpracować z ze swoimi kolegami z krajów partnerskich, poznać kulturę innych narodów oraz uczyć się od siebie nawzajem.

Uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach między innymi: Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY”, Konkursie Matematycznym „Pangea”, Ogólnopolskim Konkursie Języka Anielskiego FOX, regionalnych konkursach czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, językowych, biblijnych, informatycznych, w zawodach szachowych i zawodach sportowych: biegach przełajowych, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce koszykowej na wszystkich szczeblach oraz w pływaniu osiągając wysokie lokaty.


 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. G. Morcinka (Posiada Oddziały Przedszkolne)


ul. Hołdunowska 72
43- 143 Lędziny
tel: 322167093
fax: 322167093
e-mail: gim2led@interia.pl

dyrektor szkoły: mgr Lidia Ciepły-Bugara

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lędzinach jest to placówka o bogatej historii, która na dobre wpisała się w tradycję Hołdunowa.


 

 

Szkoła Podstawowa nr 3  im.J.Ch. Ruberga w Lędzinach (posiada Oddziały Przedszkolne)


43- 143 Lędziny, ul.Hołdunowska 13
tel.: (32) 216 75 24
e-mail: sp3ruberga@op.pl

internet: sp3ruberga.edu.pl

dyrektor szkoły: mgr Marta Poprawska-Rak

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą w 1963 roku. Jest to placówka o bogatej historii, która na dobre wpisała się w tradycję Hołdunowa.
Szkoła oferuje swoim wychowankom szeroki wachlarz kół zainteresowań, a także obowiązkową naukę języka angielskiego i niemieckiego od klasy pierwszej. Od klasy czwartej w ramach zajęć z wychowania fizycznego prowadzona jest nauka pływania.

sala informatyczna

 

Do dyspozycji uczniów jest pracownia informatyczna z dostępem do Internetu, gdzie dodatkowo realizowany jest kurs e-learning „Bezpieczeństwo w internecie" czy biblioteka w której prowadzone są zajęcia m.in. z edukacji czytelniczej i medialnej oraz europejskiej. Dużym zainteresowaniem cieszy się świetlica, w której dzieci w ramach codziennych zajęć zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, tworzą wspaniałe rzeczy wykonane techniką origami. Gabinet Pedagoga, który zajmuje się nie tylko sprawami bieżącymi, ale również prowadzi zajęcia indywidualne i wyrównujące braki w nauce.

Koło europejskie

 

Na terenie szkoły prowadzone są także inne zajęcia pozalekcyjne: wyrównawczo-dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz korekcyjne dla dzieci z wadą postawy. Działają również koła zainteresowań: ekologiczne, europejskie, komputerowe, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, modelarskie, teatralne i szachowe. Uczniowie regularnie biorą udział w konkursach międzyszkolnych osiągając w nich sukcesy m.in.: I miejsce w powiatowym konkursie EKOMAT, I miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim, II miejsce w powiatowym konkursie PRYZMAT, I miejsce w powiatowych zawodach latawca, I miejsce w powiatowych zawodach szachowych, II miejsce w powiatowym konkursie czytelniczym, wyróżnienie w konkursie wojewódzkim na grafikę komputerową „Zjednoczeni w Różnorodności" oraz wiele innych.

zajęcia świetlicowe

 

Dodatkowo umiejętności sportowe uczniowie mogą doskonalić na zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego ORKA oraz Szkolnego Klubu Sportowego. Dzięki temu osiągają znaczące sukcesy w zawodach o szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet krajowym.

 

Tradycyjnie organizowane są konkursy wewnątrzszkolne: Mistrz ortografii, turniej informatyczno-matematyczny 1 z 10-iu, konkurs piosenki zagranicznej, czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, matematyczne. Tradycją szkoły stały się coroczne imprezy: Święto Szkoły, Pasowanie na Ucznia, Dzień Górnika, Piknik Jesienny, Mikołaj, Święto Wiosny. Szkoła kultywuje tradycje regionalne poprzez organizację konkursów gwarowych, spotkania z poetami ludowymi, tworzenie kącików regionalnych. Uczniowie chętnie włączają się do akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka, świetlicy środowiskowej, a także schronisk dla zwierząt. Aktualnie realizowane są ogólnopolskie projekty: Szkoła bez przemocy, Szkoła Globalna, e-Twinning. Placówka posiada certyfikat Centrum Projektów Obywatelskich za zaangażowanie w akcję Rodzina-Rodzinie oraz certyfikat Spring Day za zorganizowanie europejskiego projektu z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej.
W ramach działań opiekuńczo-wychowawczych organizowane są wyjazdy do teatru, wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz wyjazdy na warsztaty przedmiotowe. Uczniowie regularnie uczestniczą w przedstawieniach profilaktycznych, koncertach i warsztatach muzycznych.


 

 


- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 w Lędzinach (posiada Oddziały Przedszkolne)

 

43-144 Lędziny, ul. Goławiecka 36
tel.: (32) 216 74 35
e- mail: sp4lego@poczta.onet.pl

internet: www.zsgolawiec.edupage.org

 

 


dyrektor szkoły: mgr Maria Horst

 

 

"Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym..."


Janusz Korczak

 

 

Misja:

 

Szkoła umożliwia:

 • zdobywanie wszechstronnej wiedzy,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jego związkach z kulturą narodową i europejską,
 • aktywne uczestnictwo ucznia i jego bliskich w programach promujących zdrowy styl życia,
 • stałą i systematyczną współpracę z rodzicami
 • integrację uczniów i zespołów klasowych,
 • rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie,
 • przygotowywanie ucznia do dalszej edukacji i pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia,
 • podejmowanie samodzielnych decyzji,
 • swobodne wypowiadanie swoich poglądów i opinii.

 

Wizja:

 

Szkoła zapewnia:

 • sprzyjające warunki dla procesu nauczania i uczenia się,
 • przyjazną i otwartą atmosferę dla ucznia i rodziców,
 • bezpieczne i zgodne z normami BHP warunki nauki,
 • rozwój indywidualnych zainteresowań,
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy napotykają na trudności edukacyjne,
 • możliwość korzystania z różnych źródeł informacji,
 • intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów,
 • indywidualny rozwój uczniów,
 • postawę szacunku dla wspólnego dobra,
 • postawę dialogu, słuchania i rozumienia innych,
 • postawę tolerancji, przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie oraz w strukturach europejskich,
 • przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata,
 • walkę z uzależnieniami,
 • opiekę pedagogiczną,
 • wspólne działania uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły,
 • wsparcie wychowawczych działania rodziców.

 

Model absolwenta:

            Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły jest wspomaganie w osiągnięciu przez ucznia pełni rozwoju osobowego w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.

Szkoła kształtuje u uczniów wartości i postawy moralne sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak:

 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • kultura osobista,
 • wiarygodność,
 • wytrwałość,
 • poczucie własnej wartości,
 • szacunek dla innych ludzi,
 • ciekawość poznawcza,
 • kreatywność,
 • przedsiębiorczość,
 • gotowość do uczestnictwa w kulturze,
 • patriotyzm.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach to placówka z certyfikatem „Śląska Szkoły Jakości”.

Certyfikat przyznany w obszarach:   kształcenie, wychowanie i opieka, koncepcja pracy szkoły oraz zarządzanie i organizacja.

Obecnie w szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: Biedronki – dla dzieci 5-6 letnich i Motylki – dla dzieci 3-4 letnich a także 7 klas szkoły podstawowej oraz dwa oddziały gimnazjalne.

Szkoła posiada 3 klaso-pracownie komputerowe. Jedna z nich przeznaczona jest do zajęć komputerowych w klasach I - III i wyposażona jest w laptopy pozyskane od Fundacji EduCare z Holandii. Placówka dysponuje profesjonalną salą językową, biblioteką z dostępem do internetu, salą gimnastyczną, przyjazną świetlicą, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym z syntetyczną nawierzchnią, funkcjonalnym placem zabaw, siłownią zewnętrzną.

Na uwagę zasługuje doskonale utrzymana i stale doposażana izba regionalna. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w rzutnik, tablicę interaktywną lub ekran, dzięki czemu na każdych zajęciach nauczyciele maja możliwość stosowania nowoczesnych technologii. Pomieszczenia do nauki oraz stan wyposażenia w środki dydaktyczne zapewniają pełną realizację zadań statutowych szkoły. Szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach wychowania fizycznego na basenie, zajęciach międzyoddziałowych wybranych przez uczniów, zajęciach logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach następujących kół zainteresowań: regionalno-teatralnego, polonistycznego, dziennikarskiego, komputerowego, szachowego, matematycznego, fotograficznego, przyrodniczego, językowego, tanecznego, muzycznego i sportowego.

Na terenie szkoły organizowane są różne konkursy szkolne i międzyszkolne. Wśród konkursów szkolnych największym zainteresowaniem cieszą się konkursy plastyczne, poetyckie, sportowe i językowe oraz Mistrz ortografii i Mistrz matematyki. Wśród konkursów międzyszkolnych wyróżnić należy przede wszystkim: regionalny konkurs „Moja mała Ojczyzna”, impreza sportowa „Olimpiada Pierwszaka”, Powiatowy Turniej Siatkówki oraz Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trosce o nasze środowisko na terenie szkoły przeprowadzane są różne akcje min. zbiórka makulatury, puszek, zużytych baterii. Nasi uczniowie są inicjatorami i organizatorami wielu imprez szkolnych i środowiskowych tj. Obchody Dnia Św. Marcina – skupiające najbliższe środowisko lokalne, Olimpiada Pierwszaka – integrująca uczniów klas pierwszych wszystkich lędzińskich szkół podstawowych, Biesiada górnicza połączona z mikołajkami – oddająca hołd i wdzięczność wszystkim pracownikom kopalni, jasełka, Dzień Babci i Dziadka, walentynki, Dzień Ziemi, Powitanie Wiosny, piknik rodzinny – doskonała sposobność do integracji i wspólnej zabawy dla wszystkich mieszkańców pobliskiej okolicy.

W szkole prężnie funkcjonuje koło wolontariuszy, wspierające swym działaniem min. hospicjum Cordis, Ośrodek Bł. Karoliny oraz Caritas, schronisko dla zwierząt w Ćwiklicach, WOŚP.

Uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych na szczeblu miasta, powiatu, województwa i ogólnopolskich na których osiągają bardzo dobre wyniki m.in.

 • cyklicznie od 8 lat uczniowie biorą udział w wojewódzkim konkursie – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II)”,
 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego A Spelling Bee,
 • Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Angielski „Szekspiriada”,
 • Powiatowych Konkursach „Niezwykłe biografie”, „Znawcy lektur”,
 • Powiatowy Konkurs „Klubu Kibica” „Potrafię kulturalnie kibicować”,
 • konkursy wiedzy przyrodniczej i ekologicznej,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.

Nauczyciele oraz uczniowie ściśle współpracują z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi placówkami oświatowymi: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach, Urzędem Miasta Lędziny, biblioteką miejską, Towarzystwem Kulturalnym im. Anielina Fabery, stowarzyszeniem Młodzi Aktywni. Podejmowane działania w ramach tej współpracy mają na celu krzewienie kultury i sportu.

W zakresie profilaktyki placówka zapewnia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, pomoc uczniom z różnymi trudnościami. Szkoła współpracuje z Państwową Powiatową Komendą Policji Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną a także innymi szkołami na terenie powiatu.

Od 2008 roku szkoła współpracuje z Základną Szkołą J.A. Komeńskiego w Revúcy (Słowacja), z którą prowadzi wspólnie wiele projektów.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij