• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

22 marca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.)zwołuję na dzień 27 marca 2018r., o godz. 1630 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

  1. Otwarcie.


  2. Zatwierdzenie porządku obrad.


  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Lędziny na okręgi wyborcze.


  4. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov