2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2018-06-28
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach - Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka numer 3254/272 o powierzchni 0,1146 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVb (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 113 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 11 360,00 zł do dnia 25 lipca 2018.
2018-06-28
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach - Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka numer 3255/272 o powierzchni 0,1187 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVb (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 117 700,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 11 770,00 zł do dnia 25 lipca 2018 r.
2018-07-09
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 4 przy ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2875/25 o powierzchni 0,0145 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3072, symbol użytku: dr-0,0145 ha (drogi). Cena wywoławcza nieruchomości: 13 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 1 300,00 zł do dnia 6 sierpnia 2018.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Konferencja edukacyjna IPN w Izbie Tradycji przy KWK "Ziemowit"

2016-12-08

W środę, 7 grudnia w Izbie Tradycji znajdującej się przy kopalni KWK "ZIEMOWIT" odbyła się konferencja edukacyjna traktująca o stanie wojennym i strajkach górniczych, jakie miały miejsce w roku 1981. Organizatorami konferencji był katowicki oddział IPN, starostwo powiatowe i KWK „Ziemowit”.

- Stan wojenny był sukcesywnie przygotowywany na przestrzeni całego roku. Władza nie miała najmniejszej ochoty na dialog ze społeczeństwem – oznajmił dr Ryszard Mozgol, pracownik katowickiego oddziału IPN  w trakcie swojego referatu wygłoszonego na konferencji edukacyjnej w Lędzinach. – Dziś nie mamy już wątpliwości co do tego, że stan wojenny absolutnie nie był koniecznością – dodał.

 

13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), która - jak twierdzą historycy Instytutu Pamięci Narodowej – nie miała umocowania prawnego, wprowadziła w Polce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szanse na demokratyczne i kapitalistyczne przemiany w naszym kraju.

 

Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku zostało odrzucone przez większą część Ślązaków. To właśnie na Śląsku sprzeciw wobec ogłoszenia zapisów dekretu przybrał tragiczny przebieg i doprowadził do rozlewu krwi.

 

Zbliża się 35. rocznica tych dramatycznych wydarzeń. Zdaniem samorządowców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest to znakomita okazja do przypomnienia roli jaką odegrali górnicy i mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego w sprzeciwie wobec wprowadzenia stanu wojennego. Stąd pomysł na konferencję pod hasłem "Niezłomni'81".

 

IPN-owska konferencja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jej tytuł to: „Opór społeczny mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w czasie stanu wojennego w 35. rocznicę  strajku na KWK „Ziemowit” i KWK „Piast”. Wprowadzenie stanu wojennego w województwie katowickim”.

 

Jednym z przyczynków do zorganizowania tak ciekawej konferencji na terenie naszego miasta była niedawna promocja książki Aleksandry Nowackiej, wydanej przez gminę Lędziny: „Niezłomny- rzecz o pułkowniku Jerzym Szewełło” (Kliknij tutaj). Książka ta opowiada o strajku na kopalni „Ziemowit” i o tym, jak dzięki dobrej woli i niezłomnej postawie pułkownika Szewełło udało się uniknąć wielkiej tragedii. Na kilka tygodni przed promocją „Niezłomnego” dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Sznajder spotkał się w Lędzinach z burmistrz miasta Krystyną Wróbel. Otrzymał w prezencie egzemplarz książki i został zaproszony do zwiedzenia Izby Tradycji przy KWK „Ziemowit”. Jak sam podkreślił wygłaszając słowo wstępu do konferencji, miejsce to wywarło na nim niesamowite wrażenie. – Zobaczywszy po raz pierwszy Izbę Tradycji znajdującą się w Lędzinach nie miałem wątpliwości, że jest to idealne miejsce na zorganizowanie konferencji dotyczącej strajków na kopalniach „Ziemowit” i „Piast” – powiedział.

 

Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się min.: były dyrektor KWK „Ziemowit”, bezpośredni uczestnik grudniowych wydarzeń - Antoni Piszczek; Alojzy Lysko - współtwórca książki „Niezłomny-rzecz o pułkowniku Jerzym Szeweło”; Krzysztof Setlak –obecny dyrektor połączonych kopalń „Piast-Ziemowit”; a także przedstawiciele władz samorządowych: starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, jego zastępca Henryk Barcik, przewodnicząca rady powiatu Anna Kubica, wiceprzewodniczący rady powiatu Marek Spyra, burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel, burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, przewodniczący rady miasta Bieruń Adam Rozmus oraz  burmistrz Imielina Jan Chwiędacz.

 

W ramach konferencji wygłoszone zostały przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach cztery referaty. Prelegenci duży nacisk kładli na to by podpowiedzieć nauczycielom jak najskuteczniej zachęcić młodzież do nauki historii współczesnej.

 

W trakcie spotkania odbyła się premierowa prezentacja reportażu (z fotokastem) pt.: „Komisarz Jerzy”, przygotowanego przez redaktora Jana Smyka z Radia Białystok i redaktor Annę Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice. Nagranie to powstało na bazie obszernych wypowiedzi uczestników grudniowych zdarzeń na „Ziemowicie”: Antoniego Piszczka, Alojzego Lyski, ks. kanonika dr Józefa Przybyły i Aleksandry Nowackiej - siostry pułkownika Szewełło i autorki książki „Niezłomny”. 

 

Reportaż ten wyemitowano premierowo w radio:

- w Polskim Radio Katowice – 11 grudnia o godzinie 17.15

- w radiowej „Trójce” – 13 grudnia o godzinie 21.00

 

 

 

Reportaż "Komisarz Jerzy" dostępny jest do odsłuchania w załączniku poniżej.

 

 

 

Więcej zdjęć z konferencji znajduje się pod poniższym linkiem:

Kliknij tutaj

 

 

 

Zapraszamy na portal IPN: 13grudnia81.pl

Kliknij tutaj

 

132dwa.jpg
565trzy.jpg
197cztery.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij