2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM I „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny” Nabór wniosków od 10 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-03-27
Sprzedaż działki przy ulicy Różanej, oznaczonej jako działka numer 3468/257 o powierzchni 0,0550 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku RIVb (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 54 600,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 5 460,00 zł do dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018-03-27
Sprzedaż działki przy ulicy Różanej, oznaczonej jako działka numer 3466/257 o powierzchni 0,1162 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku RIVa (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 115 500,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 11 550,00 zł do dnia 23 kwietnia 2018 r.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Konferencja edukacyjna IPN w Izbie Tradycji przy KWK "Ziemowit"

2016-12-08

W środę, 7 grudnia w Izbie Tradycji znajdującej się przy kopalni KWK "ZIEMOWIT" odbyła się konferencja edukacyjna traktująca o stanie wojennym i strajkach górniczych, jakie miały miejsce w roku 1981. Organizatorami konferencji był katowicki oddział IPN, starostwo powiatowe i KWK „Ziemowit”.

- Stan wojenny był sukcesywnie przygotowywany na przestrzeni całego roku. Władza nie miała najmniejszej ochoty na dialog ze społeczeństwem – oznajmił dr Ryszard Mozgol, pracownik katowickiego oddziału IPN  w trakcie swojego referatu wygłoszonego na konferencji edukacyjnej w Lędzinach. – Dziś nie mamy już wątpliwości co do tego, że stan wojenny absolutnie nie był koniecznością – dodał.

 

13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), która - jak twierdzą historycy Instytutu Pamięci Narodowej – nie miała umocowania prawnego, wprowadziła w Polce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szanse na demokratyczne i kapitalistyczne przemiany w naszym kraju.

 

Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku zostało odrzucone przez większą część Ślązaków. To właśnie na Śląsku sprzeciw wobec ogłoszenia zapisów dekretu przybrał tragiczny przebieg i doprowadził do rozlewu krwi.

 

Zbliża się 35. rocznica tych dramatycznych wydarzeń. Zdaniem samorządowców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest to znakomita okazja do przypomnienia roli jaką odegrali górnicy i mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego w sprzeciwie wobec wprowadzenia stanu wojennego. Stąd pomysł na konferencję pod hasłem "Niezłomni'81".

 

IPN-owska konferencja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jej tytuł to: „Opór społeczny mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w czasie stanu wojennego w 35. rocznicę  strajku na KWK „Ziemowit” i KWK „Piast”. Wprowadzenie stanu wojennego w województwie katowickim”.

 

Jednym z przyczynków do zorganizowania tak ciekawej konferencji na terenie naszego miasta była niedawna promocja książki Aleksandry Nowackiej, wydanej przez gminę Lędziny: „Niezłomny- rzecz o pułkowniku Jerzym Szewełło” (Kliknij tutaj). Książka ta opowiada o strajku na kopalni „Ziemowit” i o tym, jak dzięki dobrej woli i niezłomnej postawie pułkownika Szewełło udało się uniknąć wielkiej tragedii. Na kilka tygodni przed promocją „Niezłomnego” dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Sznajder spotkał się w Lędzinach z burmistrz miasta Krystyną Wróbel. Otrzymał w prezencie egzemplarz książki i został zaproszony do zwiedzenia Izby Tradycji przy KWK „Ziemowit”. Jak sam podkreślił wygłaszając słowo wstępu do konferencji, miejsce to wywarło na nim niesamowite wrażenie. – Zobaczywszy po raz pierwszy Izbę Tradycji znajdującą się w Lędzinach nie miałem wątpliwości, że jest to idealne miejsce na zorganizowanie konferencji dotyczącej strajków na kopalniach „Ziemowit” i „Piast” – powiedział.

 

Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się min.: były dyrektor KWK „Ziemowit”, bezpośredni uczestnik grudniowych wydarzeń - Antoni Piszczek; Alojzy Lysko - współtwórca książki „Niezłomny-rzecz o pułkowniku Jerzym Szeweło”; Krzysztof Setlak –obecny dyrektor połączonych kopalń „Piast-Ziemowit”; a także przedstawiciele władz samorządowych: starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, jego zastępca Henryk Barcik, przewodnicząca rady powiatu Anna Kubica, wiceprzewodniczący rady powiatu Marek Spyra, burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel, burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, przewodniczący rady miasta Bieruń Adam Rozmus oraz  burmistrz Imielina Jan Chwiędacz.

 

W ramach konferencji wygłoszone zostały przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach cztery referaty. Prelegenci duży nacisk kładli na to by podpowiedzieć nauczycielom jak najskuteczniej zachęcić młodzież do nauki historii współczesnej.

 

W trakcie spotkania odbyła się premierowa prezentacja reportażu (z fotokastem) pt.: „Komisarz Jerzy”, przygotowanego przez redaktora Jana Smyka z Radia Białystok i redaktor Annę Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice. Nagranie to powstało na bazie obszernych wypowiedzi uczestników grudniowych zdarzeń na „Ziemowicie”: Antoniego Piszczka, Alojzego Lyski, ks. kanonika dr Józefa Przybyły i Aleksandry Nowackiej - siostry pułkownika Szewełło i autorki książki „Niezłomny”. 

 

Reportaż ten wyemitowano premierowo w radio:

- w Polskim Radio Katowice – 11 grudnia o godzinie 17.15

- w radiowej „Trójce” – 13 grudnia o godzinie 21.00

 

 

 

Reportaż "Komisarz Jerzy" dostępny jest do odsłuchania w załączniku poniżej.

 

 

 

Więcej zdjęć z konferencji znajduje się pod poniższym linkiem:

Kliknij tutaj

 

 

 

Zapraszamy na portal IPN: 13grudnia81.pl

Kliknij tutaj

 

132dwa.jpg
565trzy.jpg
197cztery.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij