2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-05-19
Rusza siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca będzie można składać propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2020-05-12
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-05-18
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Poziomkowej, oznaczonej jako działka numer 3462/257 o powierzchni 0,1473 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 146 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Kolejna sesja – ważne sprawy dla mieszkańców - pod znakiem zapytania?

2020-05-16

Burmistrz Krystyna Wróbel po raz kolejny wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która powinna odbyć się najpóźniej z początkiem przyszłego tygodnia, tj. 18 maja br.

 

Przewodnicząca Rady Miasta odmawia zwołania sesji.

 

Ostatnia sesja 7 maja br. została przerwana na wniosek przewodniczącej Rady Miasta. Przewodnicząca Maria Głos nie poddała jednak tego wniosku pod głosowanie. Tym samym niezgodnie z zapisami statutu gminy Lędziny wyznaczyła nowy termin kontynuowania obrad sesji.


Na sesji zarówno 30 kwietnia, jak i 7 maja br. radni nie podjęli kluczowych uchwał ważnych dla mieszkańców, w tym dotyczących m.in.:


racjonalizacji opłat za odpady,

emisji obligacji,

przyjęcia odszkodowania przez przedszkole nr 2 na remont dachu,

pozyskania dofinansowania dla mieszkańców na ogniwa fotowoltaiczne z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości około 1,8 mln zł,

pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Pokoju 106 w wysokości ponad 1,6 mln zł,

Od 6 marca radni nie wyrażają woli w sprawie przejęcia działek w formie darowizny od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, m.in. działek na osiedlu Ziemowit.


Najbliższa sesja ma się odbyć, zgodnie z harmonogramem prac rady, dopiero 28 maja br. Stąd kolejny wniosek burmistrz miasta o zwołanie w krótszym terminie sesji nadzwyczajnej.


Radni podczas ostatniej sesji zaproponowali opłatę za śmieci w wysokości 18 zł za odpady segregowane i 36 zł za niesegregowane. Projekt uchwały nie został jednak podjęty. Jeśli ostatecznie powyższe stawki zostaną przez Radę Miasta przyjęte, to gmina i tak w 2020 r. będzie zmuszona pokryć zobowiązania za odbiór i zagospodarowanie odpadów z dochodów własnych w kwocie ponad 1 mln zł. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż konsekwencje braku decyzji radnych w sprawie racjonalizacji stawek za śmieci, poniosą wszyscy mieszkańcy Lędzin. Radni zostali o tym poinformowani.


Kolejna istotna uchwała, której nie przegłosowano, to emisja obligacji. Należy przypomnieć, że w styczniu 2020 r. Rada Miasta w uchwale budżetowej wyraziła zgodę na emisję obligacji w wysokości ok. 3 mln zł.


Czekająca na decyzję radnych uchwała pozwoli uzyskać środki na pokrycie zobowiązań miasta między innymi na świadczenia pracownicze związane z wynagrodzeniami dla jednostek organizacyjnych. W samych tylko placówkach oświatowych środki potrzebne na wynagrodzenia i pochodne miesięcznie kształtują się na poziomie ponad 1,7 mln zł.


Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa COVID-19 odbiła się na budżetach wszystkich samorządów. Do tej pory z Ministerstwa Finansów nie wpłynęła do budżetu Lędzin kwota w wysokości około 1 miliona zł z tytułu udziału w PIT zaprognozowana w budżecie miasta.

 

W trakcie trwania stanu epidemii na salę sesyjną została wyznaczona sala widowiskowo-kinowa.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij