• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Kilka dodatków węglowych na jeden adres - dla kogo? Wniosek do 30 listopada 2022. Nowe zasady w przyznawaniu dodatku węglowego

2022-11-17

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:


• zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
• brak zgłoszenia i wpisania do CEEB głównego źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Jeżeli Twój wniosek o dodatek węglowy został odrzucony ze względu na to, że w domu mieszka kilka rodzin i jest jeden piec, to do 30 listopada br. możesz złożyć wniosek do ponownego rozpatrzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lędzinach.

 

Wywiad środowiskowy a deklaracja CEEB i wniosek

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w przepisach, które polegają na możliwości przyznania dodatku węglowego przez gminy tym gospodarstwom domowym, które nie złożyły deklaracji CEEB, czy nawet wniosku o dodatek, a są do tego uprawnione.


Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, nie należy się tym przejmować. Zrobią to za Was pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.


W znowelizowanej ustawie czytamy:
„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta... dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.” (Art. 32a. 1.).

 


 

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lędzińska 47, 43 – 143 Lędziny
• telefon kontaktowy: (32) 21-66-791
• mops@mopsledziny.pl

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov