• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacja dot. decyzji podatkowych

2022-03-25

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy przypomnieć, iż zkońcem roku 2021 Gmina otrzymała zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Zmianie uległy klasyfikacje gruntów, powierzchnie działek oraz dane dotyczące budynków.Powyższe wywołuje bezpośredni wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym i skutkuje zmianą wysokości podatków.

Pragniemy poinformować, że Podatnicy, którzy nie otrzymali do chwili obecnej decyzji podatkowych na rok 2022 nie poniosą dodatkowych obciążeń finansowych w postaci odsetek, jeśli decyzje nie zostaną doręczone przed upływem terminu płatności poszczególnych rat.

 

Szanowni Podatnicy, dla Państwa został uruchomiony PUNKT OBSŁUGI PODATNIKA na parterze Urzędu Miasta czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

poniedziałek               od 8.00 do 16.45

wtorek- czwartek       od 8.00 do 15.15

piątek                          od 8.00 do 13.45

 

gdzie uzyskać można wszelkie wyjaśnienia w sprawach podatkowych i pomoc przy wypełnianiu informacji.

 

Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość w podejmowanych działaniach, które są następstwem zaistniałych zmian, a wynikają z obowiązków ustawowych.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov