• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Gmina lędziny będzie realizowała zapisy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

2022-11-08

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą mieć możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie do 2000 zł za tonę. Kwota ta nie będzie obejmować kosztów transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału po preferencyjnej cenie będą uprawnione osoby w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyć osób, które już nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę na sezon grzewczy 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie do 2000 zł w następujących transzach:
– do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla
– od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony opału

 

Osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnej cenie, powinny niezwłocznie złożyć wniosek o jego zakup.

 

Wnioski można:


– złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w punkcie podawczym (parter)


– przesłać na adres:
Urząd Miasta Lędziny
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny


– przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP, adres: /3705jrrrd5/SEKAP4)

 


UWAGA: WNIOSKU NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ TELEFONICZNIE

 

DRUK WNIOSKU MOŻNA POBRAĆ W PUNKCIE OBSŁUGI MIESZKAŃCA URZĘDU MIASTA W LĘDZINACH
ORAZ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 

WZÓR WNIOSKU:

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov