Budżet Obywatelski 2018 - Ankieta

Karta do głosowaniaProsimy o wybranie JEDNEGO Państwa zdaniem najważniejszego projektu


Wymagane jest wybranie projektu oraz podanie wszystkich danych
Lp Nazwa zadania Orientacyjny koszt * Wybór
1 Rozbudowa placu zabaw oraz wykończenie boiska w Górkach 50 000,00 zł
2 Budowa parku do streetworkoutu 30 132,60 zł
3 1. Budowa boiska do mini piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy pomiędzy Osiedlem Centrum I i Centrum II
2. Plac zabaw i edukacji leśnej dla dzieci na Góreczce – I etap budowy Kompleksu Edukacyjno - Sportowego przy ul. Jagiellońskiej w Lędzinach
100 000,00 zł
4 Poprawa warunków życia mieszkańców na osiedlu PKP 100 000,00 zł
5 Ścieżka asfaltowa wokół niecki Zalewu w Lędzinach 100 000,00 zł
6 Budowa placu zabaw na osiedlu Ziemowit 100 000,00 zł
7 Chodnik do kościoła od ul. Mickiewicza 100 000,00 zł
8 "Czym skorupka za młodu… - dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość"
Miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe i korytarzowe
100 000,00 zł
9 Dzielnicowy plac zabaw i sportu Smardzik 100 000,00 zł
10 Budowa bazy sportowej w dzielnicy Świniowy 99 990,00 zł
* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
podany numer PESEL jest błędny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach".

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w projekcie "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na rok 2018
Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
podany numer PESEL jest błędny
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym
zamieszkałej/zamieszkałego
oraz wyrażam zgodę na jej/jego udział w projekcie "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na rok 2018, w tym na przetwarzanie jej/jego danych osobowych na potrzeby realizacji ww. projektu.

Na podstawie z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Lędziny w celu realizacji budżetu obywatelskiego w Lędzinach na rok 2018.

Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Lędziny z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 55. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji projektu "Budżet Obywatelski w Lędzinach" na 2018 rok i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Wysyłając ankietę akceptujesz wszystkie powyższe warunki.

Przed wysłaniem ankiety prosimy o wybranie projektu i wprowadzenie wszystkich danych
Opiekun musi być pełnoletni
Głosujący ma prawo oddać głos tylko raz na jeden projekt, niezależnie od okręgu, w którym zamieszkuje.
Osoba o podanym numerze PESEL wzięła już udział w głosowaniu.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij