• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Aktualności - czerwiec 2024

Wojewódzki Konkurs – Edukacja Regionalna w Szkole: Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…

2024-06-12
Finał XIV Edycji: Koszęcin, 5 czerwca 2024   Malowniczy Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie, będący siedzibą zespołu „Śląsk”, gościł młodych uczestników XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Edukacji Regionalnej. Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem „Region – L...
więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa)

2024-06-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja Stadionu Miejskiego obejmująca m.in. uruchomienie zegara stadionowego (ul. Stadionowa) Opis przedmiotu zamówienia:...
więcej >

MotoBajkowy Dzień Dziecka

2024-06-10
Już 15 czerwca 2024 r. o godzinie 15:00 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach zaprasza na MotoBajkowy Dzień Dziecka!    
więcej >

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

2024-06-07
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lędziny zwraca się do rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów, którzy zamierzają korzystać z indywidualnego transportu uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2024/2025 o składanie wniosku na dowóz własnym środkiem transpo...
więcej >

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad "Raportem o stanie gminy Lędziny za 2023 rok"

2024-06-07
Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Miasta Lędziny w dniu 31 maja 2024 r. przedstawił Radzie Miasta Lędziny "Raport o stanie gminy Lędziny za 2023 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza...
więcej >

2 Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej w dniu 11 czerwca 2024, godz. 15:00

2024-06-07
Porządek obrad Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 17.04.2024 r. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 21.05.2024 r. Przedstawienie informacji o...
więcej >

Dokumentacja urządzeniowa dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

2024-06-07
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Lędziny.  
więcej >

Zawiadomienie o dyżurach radnych miasta Lędziny IX kadencji

2024-06-05
Z A W I A D O M I E N I E PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI ZAWIADAMIA, O DYŻURACH RADNYCH MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI w okręgach wyborczych
więcej >

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

2024-06-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130 000,00 ZŁ   Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” - modernizacja sufitu podwieszanego nad basenem opis przed...
więcej >

Dzień Rodziny w Miejskim Żłobku

2024-06-03
29 maja w Miejskim Żłobku po raz kolejny odbył się Dzień Rodziny. Najmłodsze dzieci również świętowały dzień mamy i taty i zaprezentowały przed swoimi bliskimi występy oraz podarowały im piękne upominki. Była to okazja do spotkania się i wspólnego świętowania.
więcej >

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych

2024-06-03
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 92 ) podpisał zarządzenia nr 57, 58, 59 ws. wprowadzenia stopni alarmowych tj. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy...
więcej >

85-lecie Szkoły

2024-06-03
23 maja 2024 r. uroczyste obchody Jubileuszu 85-lecia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im Karola Miarki w Lędzinach rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną w kościele Św. Anny w Lędzinach w intencji społeczności szkolnej, absolwentów oraz byłych nauczycieli...
więcej >

Przypomnienie o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów

2024-06-03
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w minimalnym (czyli 5-cio pojemnikowym) systemie jest obowiązkiem każdego z nas. Wynika on z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, której art. 23 ust. 1 wprost wskazuje, że „odpady są zbierane w sposób selektywny”. Właścicielom ni...
więcej >

WYBORCO!

2024-06-03
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniu 9 czerwca 2024 r. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat ma prawo głosować. Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców, natomiast zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduję ujęcia w rejestrze...
więcej >

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Lędzinach

2024-06-03
Urząd Stanu Cywilnego w Lędzinach prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w tym roku świętują Złote Gody oraz obchodzą 55, 60, 65 i 70 rocznicę ślubu. Ponadto prosimy o zgłaszanie osób świętujących 90, 95 oraz 100 Urodziny.
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov