• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Aktualności - styczeń 2023

Wstrzymane wypłaty dodatków węglowych z powodu bezprawnego działania grupy radnych Miasta Lędziny

2023-01-31
W dniu 15 grudnia 2022 r. Rada Miasta Lędziny przyjęła budżet na rok 2023. Niestety wskutek bezprawnego dokonania zmian przez opozycyjną grupę radnych w projekcie budżetu na rok 2023, sprawą zainteresowała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Organ nadzoru stwierdził szereg n...
więcej >

KRUS ogłasza konkurs na Rymowankę – czekają atrakcyjne nagrody!

2023-01-31
Ogłaszamy IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.
więcej >

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny - LUTY 2023

2023-01-31
Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 15.02.2023 r. o godz. 14:30 (środa)   Tematy wiodące komisji: Informacja na temat stopnia przygotowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, budownictwa mieszkaniowego, kanalizacji i wodociągów w ramach budżetu na 2023 r. Sprawy bieżące...
więcej >

Pilne - Informacje dla Uczestników projektu pn. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ MONTAŻ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH W GMINIE LĘDZINY.

2023-01-31
Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników ww. projektu na spotkanie organizacyjne, związane z planowanymi realizacjami zadań projektowych: projektu instalacji fotowoltaicznych oraz ich montażu na budynkach uczestników projektu.   Spotkanie odbędzie się dnia 6...
więcej >

Gmina Lędziny zrealizowała wszystkie zaplanowane inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2023-01-31
Pragniemy przypomnieć, że gmina Lędziny w ramach tego dofinansowania zrealizowała następujące inwestycje: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach” dofinansowanie w wysokości 1 560 188,00 zł. „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem te...
więcej >

Ferie 2023 w Lędzinach

2023-01-30
W piątek 27 stycznia 2023 r. odbyły się ostatnie z zajęć organizowanych w ramach ferii zimowych 2023 w Lędzinach. Zajęcia organizowane były w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a wszystkie lędzińskie dzieci, w tym te uczące się poza Lędzinami mogły za darmo skorzys...
więcej >

XCVII Sesja Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji

2023-01-26
O godzinie 14:30 rozpoczyna się XCVII Sesja Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w dniu 26.01.2023 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 30.01.2023 r., godz. 14:45

2023-01-25
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 53/2022 Komisji Rewizyjnej z 12.12.2022 r. 4. Informacja o stanie technicznym budynku przy ul. Lędzińskiej 14.Zestawienie remontów, modernizacji, inwestycji wykonanych w...
więcej >

Wsparcie finansowe gminy dla działalności sportowej na terenie Lędzin

2023-01-25
Stowarzyszenia sportowe, które pracują z lędzińskimi dziećmi i młodzieżą mogą się ubiegać o finansowe wsparcie swojej działalności. Wnioski w sprawie dofinansowania można składać do Burmistrza Miasta Lędziny. We wniosku należy określić jakie działania skierowane do dzieci i m...
więcej >

Lędzińscy radni przekroczyli swoje uprawnienia

2023-01-25
Ostateczny kształt projektowi budżetu na rok 2023 nadali, będący w większości, radni skupieni wokół klubu „Wspólnie dla Lędzin”. Radni ci chcieli skorzystać ze swoich uprawień i podczas sesji budżetowej dokonali zmian w projekcie budżetu przedłożonym przez burmistrz Krystynę...
więcej >

Kłamstwa, które łatwo zweryfikować

2023-01-25
Opracowany przez Skarbnika i Burmistrza Miasta projekt budżetu Lędzin na rok 2023 w połowie listopada 2022 r. trafił do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Otrzymał on opinię pozytywną, bez uwag i zastrzeżeń. Skąd więc dywagacje zawarte w mediach kojarzonych z radnym p...
więcej >

Ferie Zimowe w Lędzinach

2023-01-23
Za nami pierwszy tydzień ferii zimowych w Lędzinach, które organizowne są w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dzieci chętnie korzystały z zajęć organizowanych w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym, Miejskim Ośrodku Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach....
więcej >

Usuwanie w 2023 r. azbestu zeskładowanego na posesji

2023-01-23
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie w 2023 r. odpadów zawierających azbest, zeskładowanych na posesjach zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.   Więcej informacji i wnioski: https://www.powiatbl.pl/akt...
więcej >

Kochane Babcie, Kochani Dziadkowie!

2023-01-20
Ich mądrość i doświadczenie pomagają nam w wielu momentach naszego życia.Są podporą całej rodziny, znają nasze tajemnice, mają cierpliwość do wysłuchiwania żali, pomagają w trudnych sytuacjach.Opiekują się wnukami obdarzając ich najczulszymi uczuciami i obsypując darami serc...
więcej >

Wystaw choinkę po Świętach

2023-01-20
Co zrobić z choinką po świętach Bożego Narodzenia w Lędzinach? Uschnięte naturalne choinki w zabudowie wielorodzinnej można wystawiać w Miejscach Zbierania Odpadów Komunalnych. W dniach 23 stycznia 2023 r. i 02 lutego 2023 r. odbędzie się zbiórka choinek z osiedli. Należy pamiętać...
więcej >

XCVII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2023-01-20
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) zwołuję na dzień 26 stycznia 2022 r., o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XCVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KAD...
więcej >

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach - postęp prac

2023-01-19
Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Przypominamy, że na zadanie składa się rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami szkoły wraz z zagospodaro...
więcej >

Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z nadaniem numeru porządkowego

2023-01-19
W związku ze stwierdzonymi, licznymi przypadkami braku tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości przypomina się o wynikającym z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budyn...
więcej >

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I SAMORZĄDNOŚCI W DNIU 19.01.2023 r., godz. 14:00

2023-01-19
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządności z dnia 17.11.2022 r. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Samorządności z dnia 08.12.2022 r. 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i S...
więcej >

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

2023-01-19
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022.
więcej >

Koncert kolędowy w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

2023-01-18
Wspólne kolędowanie to jeden z najpiękniejszych zwyczajów Bożego Narodzenia. 12 stycznia 2023 roku w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 2,  zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera, a to za sprawą Koncertu Kolęd i Pastorałek, w wykonaniu dzieci z zespołu muzyczneg...
więcej >

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ W DNIU 18.01.2023 r., godz. 14:30

2023-01-18
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 16.11.2022 r. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej z dnia 07.12.2022 r. 5. Szkody górnicze oraz wydobycie na terenie Gminy Lędziny. 6. Przeds...
więcej >

Zajęcia w Miejskiej bibliotece publicznej w lędzinach

2023-01-18
Za nami pierwsze zajęcia podczas tegorocznych ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach. Podczas „Zimy muminków”, nie zabrakło na stołach książek z muminkową tematyką dla wszystkich uczestników zajęć. Dzieci przygotowywały także lampiony ze słoików...
więcej >

Ferie w Lędzinach 2023

2023-01-16
Rozpoczęły się Ferie Zimowe w Lędzinach, które organizowne są w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Już dzisiaj na dzieci z Lędzin czekała zabawa w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Lędzinach. Tory wodne, zajęcia na hali sportowej oraz n...
więcej >

Akcja - "Bezpieczne Ferie"

2023-01-13
Plakat edukacyjny dot. bezpiecznego wypoczynku przegotowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach przygotowany w zwiazku z rozpoczynającym się okresem ferii zimowych w województwie śląskim.
więcej >

Wodny tor przeszkód w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Lędzińskiej 14

2023-01-13
W dniach od 16 stycznia do 29 stycznia 2023 r. podczas ferii zimowych na lędzińską pływalnię krytą powrócą tory wodne, które zawsze cieszą się dużą popularnością. Ferie w ORS, to także:   - Zajęcia z siatkówki, piłki nożnej, koszykówki - zajęcia karate - Zajęcia z ten...
więcej >

Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach, Біженці з України, які перебувають у Сілезькому воєводстві, отримають допомогу в місті Катовіце

2023-01-13
Fundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty...
więcej >

XCVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 11.01.2023 r. - transmisja na żywo

2023-01-11
O godzinie 14:30 rozpoczyna się XCVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny VIII kadencji w dniu 11.01.2023 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo - LINK
więcej >

mLegitymacja emeryta-rencisty

2023-01-11
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany.
więcej >

XCVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2023-01-10
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) zwołuję na dzień 11 stycznia 2023 r., o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XCVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘ...
więcej >

Ferie Zimowe w Lędzinach 2023

2023-01-10
Burmistrz Miasta Lędziny zaprasza dzieci i młodzież z Lędzin na ferie zimowe w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Jak co roku nie zabraknie zajęć sportowych w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym oraz zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lędzinach i Miejskim Ośrodku Kul...
więcej >

Orszaki Trzech Króli w Lędzinach

2023-01-09
Już po raz siódmy odbył się Orszak Trzech Króli w Parafii Chrystusa Króla w Lędzinach. Po zakończeniu orszaku w hołdunowskim kościele odbył się koncert „Przekażmy sobie znak pokoju” podczas którego wystąpiła Schola „Laudate Dominum” przy parafii pw. Chrystusa Króla w Hoł...
więcej >

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach - postęp prac

2023-01-05
Trwają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach. Przypominamy, że na zadanie składa się rozbudowa z przebudową istniejących budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Lędzinach, polegająca na budowie przedszkola i łącznika między budynkami szkoły wraz z zagospoda...
więcej >

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny

2023-01-05
Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 18.01.2023 r. o godz. 14:30 (środa)   Tematy wiodące komisji: • Sprawozdanie z działalności targowiska Miejskiego. • Mieszkania komunalne i socjalne –stan techniczny, potrzeby remontowe, procedury przyznawania - komisja objazdowa. • Realizacj...
więcej >

nowa wiata przystankowa przy ul. Pokoju w lędzinach

2023-01-05
Zakończyła się wymiana wiaty przystankowej przy ul. Pokoju w Lędzinach. Mieszkańcy osiedla mogą już korzystać z nowego przystanku. Zakup, transport i montaż 1 szt. wiaty przystankowej, to koszt 10 250,00 zł brutto. WYKONAWCA: „Bin” sp. z o.o. Wykonanie fundamentu pod wiatę przys...
więcej >

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa - spot

2023-01-05
Informacja i Spot promujący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową przygotowany przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji   "Oni mają już za sobą szkolenie podstawowe dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. A Ty? Jesteś gotowy rozpocząć rok 2023 z przytupem? Nowe turnusy szk...
więcej >

Świąteczne spotkania polsko-ukraińskie - Poznajmy się przy świątecznym stole

2023-01-05
4 stycznia 2023 r. w Lędzinach odbyło się „Świąteczne spotkanie polsko-ukraińskie – Poznajmy się przy świątecznym stole” organizowane przez Diecezję katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W spotkaniu uczestniczył biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, prob...
więcej >

Wywiad z Krystyną Wróbel dot. przełączenia źródła wody w Lędzinach. Reportaż Radia Eska Śląsk.

2023-01-03
Wywiad wyemitowany na antenie Radia Eska Śląsk przeprowadzony przez reporterkę Natalię Czarnuch.   LINK DO WYWIADU
więcej >
na zdjęciu butelki oraz napis Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2023-01-03
Przedsiębiorco pamiętaj!!! Przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1119 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta...
więcej >

Zmarł Ryszard Chrobok

2023-01-02
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Ryszarda Chroboka, radnego Rady Miasta Lędziny II kadencji w latach 1994-1998. Członka Honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego, wieloletniego zasłużonego działacza Okręgu w Katowicach oraz opiekuna kół PZW Rejonu...
więcej >
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov