• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zwołanie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Lędziny

2018-11-13

Postanowienie Nr DKT-0012-34/20/18

Komisarza Wyborczego w Katowicach I

 

Z dnia 8 listopada 2018r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta Lędziny.

 

Na podstawie art.20. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Katowicach I postanawia:

§1. W celu złożenia przez radnych Rady Miasta Lędziny oraz Burmistrza Miasta Lędziny stosownego ślubowania, zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Lędziny.

§ 2. Sesja zostanie przeprowadzona w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Lędziny.

§ 3. Ustalić porządek sesji zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                  Komisarz Wyborczy

                                                                                  w Katowicach I

                                                                                  (-) Michał Niedopytalski

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Zakończenie obrad Sesji.

 

Wskazanie przez Komisarza Wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranego organu stanowiącego nie oznacza braku możliwości – po dokonaniu wyboru przewodniczącego – podjęcia uchwały w trybie art. 20 ust. 1a ustawy z 1990 r. o samorządzie gminnym, o rozszerzeniu porządku obrad o inne punkty.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov