2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Złote gody

2010-09-08

W dniu 8 września 2010 r. W Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość „ Złotych Godów". Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski dokonał dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"

  

 Medale wręczono:

  • Krystynie i Zygmuntowi Kula

  • Anieli i Leonowi Ficek

  • Eryce i Augustynowi Sroka

  • Helenie i Edwardowi Ścierskim

  • Małgorzacie i Aleksandrowi Obtułowicz

  • Wiesławie i Janowi Stochowicz

  • Stanisławie i Kazimierzowi Lustyk

  • Emilii i Julianowi Michór

  • Marii i Janowi Bryjok

Po części oficjalnej jubilaci tradycyjnie zostali zaproszeni na kawę i śląski kołocz.

Przy poczęstunku mogli porozmawiać ze sobą, z burmistrzem miasta, powspominać młodzieńcze lata. Ciekawostką jest fakt, że wszyscy panowie to byli pracownicy kopalni "Ziemowit".


Uroczystość prowadziła i przygotowała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renata Ścierska.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij