2019-04-15
Miasto Lędziny - informacja
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zawiadomienie o Sesji Rady Miasta

2013-09-20

Przewodnicząca Rady Miasta informuje, że XL Sesja Rady Miasta Lędziny VI kadencji odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 16 00  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011).

 

 

 

 

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 sierpnia 2013 roku oraz z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 16 września 2013 roku.

  4. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny.

  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

  6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

  7. Interpelacje i zapytania radnych.

  8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2013 - 2015;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022,

d) zmian w budżecie miasta na 2013 rok,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

g)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach,

h) apelu o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”.

10. Informacje.

11.Zakończenie.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij