2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zawiadomienie o Sesji Rady Miasta

2013-09-20

Przewodnicząca Rady Miasta informuje, że XL Sesja Rady Miasta Lędziny VI kadencji odbędzie się 26 września 2013 r. o godz. 16 00  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011).

 

 

 

 

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29 sierpnia 2013 roku oraz z XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 16 września 2013 roku.

  4. Informacja Prezesa Spółki „Partner” na temat stanu zaawansowania prac przy kanalizacji gminy Lędziny.

  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

  6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

  7. Interpelacje i zapytania radnych.

  8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Gimnazjaliści z przyszłością – otwarci na ludzi i pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2013 - 2015;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2013 – 2022,

d) zmian w budżecie miasta na 2013 rok,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego,

g)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Hołdunowskiej 70 w Lędzinach,

h) apelu o dokonanie regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie”.

10. Informacje.

11.Zakończenie.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij